piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Wy jesteście dziś znakiem nadziei!

W sobotę, 1 października br., w parafii pw. bł. Michała Kozala w Słupcy odbyło się kolejne spotkanie rejonowe w ramach II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskich. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 kapłanów i 130 osób świeckich z dekanatów: Słupca, Kleczew, Golina, Miłosław, Strzałkowo, Witkowo, Września I, Września II oraz Zagórów
Kongres rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Wojciecha Polaka, który w wygłoszonej homilii nawiązał do Patronki dnia - św. Teresy z Lisieux. – Jej świadectwo życia jest dla współczesnego chrześcijanina autentycznym wzorem duchowości, odznaczającej się zatroskaniem o Kościół – mówił. - Taka postawa, powinna być wzorem i inspiracją dla katolików świeckich, zwłaszcza zrzeszonych w różnych wspólnotach i ruchach, w których doświadczają oni Kościoła jako rzeczywistej wspólnoty dóbr duchowych, darów i charyzmatów. Biskup Wojciech Polak pokreślił również, iż wierni świeccy są dziś znakiem nadziei dla Kościoła. - To przecież w was Chrystusowa Ewangelia daje owoce! – dodał.- Cieszcie się, że Bóg dał Wam poznać i odkryć wasze powołanie.
Po uroczystej Eucharystii wykład wprowadzający do prac w grupach roboczych wygłosił ks. Krzysztof Redlak, referent ds. ruchów, organizacji i stowarzyszeń katolickich w archidiecezji gnieźnieńskiej. W prelekcji zwrócił uwagę na potrzebę kształtowania właściwych relacji między duchownymi i świeckimi. – Wierni świeccy, uczestnicząc dziś w budowaniu społeczeństwa demokratycznego, zdają się być coraz bardziej uwrażliwieni na demokratyczny, by nie powiedzieć – partnerski kształt międzyludzkich kontaktów - tłumaczył. - Tymczasem niektórzy kapłani, przywiązani do porządku hierarchiczno-rytualnego wykazują wobec nich pewną nieufność. Brakuje im przekonania, co do umiejętności i skuteczności działania osób świeckich.
Jedną z konkluzji wystąpienia była myśl, iż trzeba uczynić wszystko, aby po stronie kapłanów było jeszcze więcej otwartości na inicjatywy laikatu, gotowości do pogłębienia w odpowiedzialny sposób więzi z wiernymi świeckimi oraz inicjowania i wspierania ruchów i stowarzyszeń katolickich. - Trzeba szukać różnych form spotkania i dialogu duszpasterzy i członków ruchów i stowarzyszeń na terenie naszych parafii. Tego dialogu wewnątrzkościelnego musimy się wszyscy uczyć, bo w tej kwestii mamy jeszcze przed sobą długą drogę.- powiedział ks. Redlak, który zwrócił się również z apelem do duchownych, aby życzliwiej patrzyli na inicjatywy laikatu, choćby początkowo sprawiały one wrażenie wyjątkowo nieporadnych.
Kolejną częścią spotkania były warsztaty prowadzone w dwóch grupach. W pierwszej z nich wzięli udział członkowie wspólnot i stowarzyszeń, którzy wspólnie szukali odpowiedzi na pytanie:„Co mogę zrobić, aby parafia była wspólnotą wspólnot?”. Zastanawiali się także, jak zachęcać młodzież do angażowania się w działalność apostolską, jak inicjować i rozwijać różne formy współpracy między stowarzyszeniami i ruchami działającymi w parafiach oraz jak zachęcać kapłanów i wiernych świeckich do tworzenia tychże ruchów tam, gdzie dotąd nie były one obecne. W drugiej grupie dokonano prezentacji niektórych wspólnot działających na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, koncentrując się zwłaszcza na różnych formach duszpasterstwa młodzieży. Spotkanie zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz błogosławieństwo bp. Wojciecha Polaka.

Lucyna Muniak

Polecamy