niedziela, 15 września 2019 r.

Gnieźnieński kodeks etyczny

Pracownicy Urzędu Miasta w Gnieźnie opracowali i przyjęli ostateczny tekst Kodeksu etycznego, który określa zasady, jakimi winni się kierować w swojej pracy. Dokument oparty jest na fundamentalnych wartościach takich jak: praworządność, uczciwość, sprawiedliwość, szacunek, obiektywizm, godność i lojalność. Tym samym zobowiązuje urzędników do przestrzegania w pracy zasady bezstronności oraz neutralności politycznej i światopoglądowej. Opracowanie Kodeksu było jednym z zadań realizowanych przez gnieźnieński Urząd Miasta w ramach akcji ,,Przejrzysta Polska”. Przystąpiono do niej dzięki wsparciu min.: Fundacji im. Stefana Batorego oraz Fundacji Polsko - Amerykańskiej.

BG

Polecamy