środa, 18 września 2019 r.

Mielżyński projekt w ramach Programu Młodzież

Od czerwca ubiegłego roku spotykamy się w Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie i na miarę naszych umiejętności i możliwości staramy się pomagać pracownikom w organizowaniu czasu niepełnosprawnym dziewczętom, które tam mieszkają. Po kilku miesiącach wiemy już, że nasza wiedza na temat niepełnosprawności intelektualnej jest niewystarczająca, by rozumieć tych ludzi. Nie możemy też ciekawie organizować zajęć dla podopiecznych, ponieważ nie mamy umiejętności potrzebnych do wspierania terapeutów w poszczególnych pracowniach Domu. Chcemy pogłębić wiedzę o niepełnosprawności intelektualnej i posiąść umiejętności, które pozwolą nam rozwijać osobowość, dobrze wykorzystać czas wolny i lepiej służyć naszym niepełnosprawnym rówieśnikom. Integracja z osobami niepełnosprawnymi nauczy nas poszanowania godności każdego człowieka, tolerancji, porozumiewania się z osobami, które nie mówią. Będzie to możliwe, jeżeli zaangażujemy się w planowane w projekcie różne formy zdobywania potrzebnych umiejętności – wspólny wyjazd, warsztaty, spotkania z pracownikami DPS, dzielenie się naszymi umiejętnościami, itp. Dom współpracuje z podobnymi instytucjami z innych krajów, które goszczą wolontariuszy EVS. Mamy nadzieję, że ten projekt pozwoli nam przygotować się do wyjazdu na EVS.

Działania nasze rozplanowaliśmy na poszczególne miesiące:

Czerwiec: 24-27.06.2005
• poznanie psychologicznych i pedagogicznych podstaw pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie,
- przygotowanie materiałów do „doczytania” zaleconych przez pracowników DPS
- udział wszystkich członków naszej grupy w dwu szkoleniowych spotkaniach na temat niepełnosprawności intelektualnej prowadzonych przez pracowników Domu Pomocy Społecznej – psychologa i pedagoga (olinofrenopedagoga),
24.06. - piątek
do 13,00- przyjazd wolontariuszy,
13,00 – obiad
14,00 – przedstawienie harmonogramu działań, podział na grupy
14,30 – spotkanie integracyjne z Mieszkankami DPS,
15,30 – przerwa na kawę,
16,00 – 18,00 wprowadzenie w temat niepełnosprawności – godność osoby ludzkiej,
elementy antropologii, wielkość i ograniczenia natury ludzkiej,
niepełnosprawność – rozumienie potoczne i prawne (medyczne) –
wykład i praca w grupach – prowadząca S.mgr Rafała Zofia Barańska – dyrektor DPS
18,30 – kolacja
czas na spotkania
25.06.- sobota
9,00 – śniadanie
10,00 – 12,00 psychologiczny obraz osoby niepełnosprawnej intelektualnie, podstawowe
terminy związane z tematem niepełnosprawności intelektualnej, przyczyny
upośledzenia, stopnie niepełnosprawności, charakterystyczne cechy
zachowania osób niepełnosprawnych intelektualnie
wykład, praca w grupach – prowadzący: mgr Beata Tomczak, mgr Małgorzata Łączna, S. mgr Dariana Agata Szczygiełek
12,00-13,00 pomoc przy karmieniu Mieszkanek,
13,00 – obiad
14,00 – 15,30 - obserwacja codziennego życia Mieszkanek, rozmowy z opiekunkami na
grupach, organizowanie Mieszkankom czasu wolnego,
15,30 – przerwa na kawę
16,00 – 17,00 – potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie – S. Mgr Dariana Agata Szczygiełek i S. mgr Rafała Zofia Barańska
17,00 – 18,00 - spotkanie z przedstawicielami „CARITAS” Archidiecezji Gnieźnieńskiej -
wolontariat na naszym terenie,
18,00 – kolacja na grupach – wspólna z Mieszkankami
- wspólne porządkowanie, czas na indywidualne spotkania
26.06.- niedziela
8,00 – śniadanie na grupach – wspólne z Mieszkankami,
- wspólne porządkowanie
9,30 – przygotowanie do Eucharystii – S. mgr Rafała Zofia Barańska
10,00 – Wspólna EUCHARYSTIA, - chrzest Asi i Beatki
11,30 – przygotowanie sali do występu zespołu
12,00 – obiad , porządkowanie,
13,30 - występy zespołu folklorystycznego „Wielkopolanie”,
rozmowy o warsztatach tanecznych planowanych na październik i przyszłej
współpracy.
16,00 – przerwa na kawę
16,30 – wspólne z Mieszkankami ognisko, pieczenie kiełbasek, zabawy integracyjne
27.06.- poniedziałek
9,00 – śniadanie
10,00 – 12,00 metody pracy z osobami niepełnosprawnymi – pogadanki i praca w grupach
- prowadzący: mgr Małgorzata Łączna i S. mgr Dariana Agata Szczygiełek,
mgr Beata Tomczak
12,30 – wspólny obiad,
- porządkowanie
14,00 – 16,00 – obserwacja zajęć w pracowniach i na grupach
16,00 – przerwa na kawę
16,30 – podsumowanie działań projektu – czerwiec – ankieta
17,30 – kolacja z Mieszkankami, pożegnanie
- wyjazd wolontariuszy

Lipiec: 14-21.07.2005
• zorganizowanie tygodniowego wyjazdu do Gaju (odpowiedzialni: Tomasz Januchowski, Piotr Januchowski,)
- poznawanie metod pracy poszczególnych pracowni (warsztaty prowadzone przez pracowników DPS ) – pracownia plastyczna, pracownia szycia zabawek, pracownia haftu i szycia, pracownia gospodarstwa domowego,
- gry i zabawy integracyjne, (prowadzone przez pracowników DPS i samych wolontariuszy),
- trening asertywności w kontekście osób niepełnosprawnych (kiedy należy mówić „nie” osobom niepełnosprawnym, jak się nie dać „nabrać” itp., (dzielenie się doświadczeniem, drama, scenki z życia),
- poznawanie potrzeb duchowych osób niepełnosprawnych, ich modlitwy, otwartości na Boga i rzeczywistość nadprzyrodzoną (spotkania z kapłanem i siostrami zakonnymi pracującymi z niepełnosprawnymi)
- dzielenie się naszymi umiejętnościami z niepełnosprawnymi i wolontariuszami: origami, układanie serwetek itp.
- wizyta na pobliskim lotnisku wojskowym i w jednostce straży pożarnej,
Sierpień: 11 –14.08.2005
• zorganizowanie warsztatów fotograficznych dla chętnych osób spośród wolontariuszy i mieszkanek DPS
- zaangażowanie instruktora,
- poznanie „tajników” fotografii
- obróbka materiałów zgromadzonych z wcześniejszych działań projektu,
- fotografowanie ciekawych scen z życia Mieszkanek DPS i wolontariuszy,
- przygotowanie materiałów do wystawy fotograficznej,
Wrzesień: 9-12.09.2005
• zorganizowanie warsztatów teatralnych dla grupy teatralnej działającej w DPS
i chętnych wolontariuszy (odpowiedzialni: instruktor do spraw kulturalno-oświatowych w DPS –
- zaangażowanie aktora z teatru w Gnieźnie
- podstawy gry aktorskiej,
- pozawerbalne wyrażanie siebie,
- dobranie scenariusza spektaklu dla aktorów amatorów sprawnych i niepełnosprawnych,
- próby,
- zaproszenie społeczności lokalnej do obejrzenia spektaklu,Październik: 14-17.10.2005
• zorganizowanie warsztatów tradycyjnych tańców polskich i regionalnych oraz tańca współczesnego - podstawy dla chętnych osób
- zaangażowanie instruktora,
- poznanie podstawowych kroków poszczególnych tańców,
- opracowanie choreografii do widowiska folklorystycznego,
- opracowanie komentarza wprowadzającego w kulturę Wielkopolski,
- zaproszenie społeczności lokalnej do udziału w widowisku
Listopad: 10-11 i 19-22.11.2005
• podsumowanie projektu, prezentacja osiągnięć uczestników:
- powtórzenie spektaklu i widowiska dla zaproszonych gości, młodzieży okolicznych szkół i osób niepełnosprawnych z okolicy,
- wystawa fotograficzna i różnych prac powstałych w trakcie działań projektu.
- zaplanowanie dalszego udziału w Programie „Młodzież”, spotkanie
z przedstawicielami Narodowej Agencji lub Ośrodka Regionalnego
- publikacje podsumowujące projekt w lokalnych mediach

„Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ. Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności”

Polecamy