czwartek, 19 września 2019 r.

Uwaga! Do 31 sierpnia przedłużono zapisy na VI Zjazd Gnieźnieński „EUROPA DIALOGU"

W jaki sposób chrześcijanie winni prowadzić dialog z jednoczącą się Europą? – znalezienie odpowiedzi na to pytanie jest podstawowym celem VI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Będzie on więc wielką „szkoła dialogu”, z udziałem liderów kilkuset ruchów chrześcijańskich, kardynałów i biskupów różnych wyznań chrześcijańskich, ludzi kultury i wybitnych polityków europejskich. U grobu świętego Wojciecha, patrona jedności europejskiej, zadamy sobie pytanie o kształt dialogu, jakiego potrzebuje dziś Europa, poszczególne Kościoły i nasze środowiska.
Kongres „Europa Dialogu” pokaże podstawowe przestrzenie dialogu chrześcijaństwa z laicką kulturą, z Unią Europejską i gorący dialog o miejscu religii w życiu publicznym.
Będziemy na nowo odkrywać skarb dialogu ekumenicznego oraz dialogu z innymi religiami.
Chodzi nam oczywiście o wypracowanie takiego modelu dialogu, który nie polegałby na zatracie własnej tożsamości, lecz na wzajemnym spotkaniu w prawdzie.
Zjazd będzie mieć charakter ekumeniczny, międzynarodowy oraz wielokulturowy, tak jak dzisiejsza Europa. Zgromadzi ponad 1000 reprezentantów wielu ruchów i stowarzyszeń ze Wschodu i Zachodu – tych dwóch płuc Europy, o których integrację apelował Jan Paweł II.
Zaproszenie na Zjazd kierujemy do wszystkich, którzy czuja się odpowiedzialni za przyszłość Europy i kształtowanie jej duchowego i moralnego oblicza.
Prosimy o modlitwę.

Komitet Organizacyjny VI Zjazdu Gnieźnieńskiego


Tegoroczny Zjazd to także możliwość szerszego zaangażowania się i udziału dla mieszkańców miasta i okolic. W piątek 16 września na Rynku odbędzie się koncert „Muzyka różnych kultur w Europie Dialogu”. Sobotni wieczór to okazja uczestnictwa we wzajemnej modlitwie Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów w intencji Europy i siebie nawzajem.
Piątek to także możliwość uczestnictwa w kilku gnieźnieńskich kościołach w ekumenicznych nabożeństwach biblijnych, podczas których homilie będą głoszone przez duchownych różnych wyznań chrześcijańskich.
Podczas trwania całego Zjazdu istnieje możliwość odwiedzenia Centrum Kongresowego, które tradycyjnie już będzie zlokalizowane przy ul. Kostrzewskiego i obejrzenia wystaw przygotowanych specjalnie na to spotkanie.

Więcej informacji:
Fundacja Świętego Wojciecha,
ul. kancl. J. Łaskiego 11,
62-200 Gniezno;
tel. 061 426 36 51
e-mail: fundacjawojciecha@op.pl
Szczegółowy program Zjazdu i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.euroforum.pl

Polecamy