niedziela, 15 września 2019 r.

W rocznicę papieskiego Zawierzenia

17 sierpnia 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu. Chcąc uczcić i przypomnieć to wielkie wydarzenie gnieźnieńscy franciszkanie wraz ze Wspólnotą Gnieźnieńskich Wieczerników Rodzin zorganizowali specjalny dzień modlitw.

Sprawowane tego dnia uroczyste Msze św. oraz nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego zgromadziły we franciszkańskiej świątyni wiernych ze wszystkich gnieźnieńskich parafii oraz siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik. Zarówno duchowni, jak i wierni świeccy modlili się w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II oraz prosili Boga o miłosierdzia dla całego świata. Ważnym momentem każdego nabożeństwa było odczytywanie dziękczynień i próśb przedłożonych przez przybyłych na uroczystości wiernych.
- Obchodząc trzecią rocznicę dokonania Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu dajemy świadectwo, iż nie odrzucamy daru Jana Pawła II, a tym samym spełniamy jego nadzieje i oczekiwania – powiedział o. Hubert Lipiński OFM Conv., kustosz i proboszcz franciszkańskiej parafii. – Kontynuując rozpoczęte przed trzema laty dzieło, pragniemy pokazać, że mimo niełatwych czasów, w jakich przyszło nam żyć nie poddajemy się. Nie ulegamy duchowej degradacji, lecz każdego dnia coraz bardziej umacniamy się siłą wiary i Eucharystii.
Jak zapowiada o. Hubert Lipiński OFM Conv., uroczyście obchodzona rocznica papieskiego Zawierzenia nie będzie tylko jednorazowym świętem. Wspólnota ojców franciszkanów oraz wierni postanowili bowiem, iż każdego siedemnastego dnia miesiąca w sanktuarium Matki Bożej Pani Gniezna sprawowana będzie uroczysta Msza św. połączona z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.

Marcin Makohoński

Polecamy