czwartek, 2 lipca 2020 r.

Parafialny Odzdział Akcji Katolickiej w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza we Wrześni

• Z dniem 16 stycznia br. ks. abp Henryk Muszyński mianował ks. Stanisława Głowskiego – proboszcza parafii pw. św. Kazimierza Królewicza we Wrześni, asystentem parafialnego oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy parafii pw. św. Kazimierza Królewicza we Wrześni.
• Z dniem 16 stycznia br. ks. abp Henryk Muszyński powierzył Panu Jackowi Plucińskiemu obowiązki prezesa zarządu parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. św. Kazimierza Królewicza we Wrześni.

MM

Polecamy