sobota, 11 lipca 2020 r.

Słupczanin Roku 2004

Od kilku już lat redakcja „Gazety Słupeckiej” organizuje wśród swoich czytelników plebiscyt na najbardziej zasłużonego obywatela miasta Słupcy. W niedzielę, 15 stycznia br. tytuł „Słupczanina Roku 2004” został nadany ks. kan. Hieronimowi Szczepaniakowi – proboszczowi parafii pw. bł. Michała Kozala BM w Słupcy.

Tytuł „Słupczanina Roku” przyznaje honorowa kapituła złożona z wyróżnionych w minionych latach słupczan. Są to osoby, które poprzez swoją pracę i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju i promocji miasta. Wśród nich znajdują się m.in.: Kinga i Zygmunt Majewscy – budowniczowie słupeckiej Szkoły Muzycznej, Michał Czerniak – historyk oraz January Jasiński – kapelmistrz i prezes słupeckiej Orkiestry Straży Pożarnej.
W uzasadnieniu decyzji o nadaniu ks. kan. Hieronimowi Szczepaniakowi honorowego tytułu „Słupczanina Roku 2004” powiedziano, iż ksiądz kanonik, przebywając w Słupcy od 1996 roku okazał się nie tylko dobrym duszpasterzem, ale również wspaniałym organizatorem zarówno w pracy na rzecz lokalnego Kościoła, jak i miejscowej społeczności. Dziękując za wyróżnienie ks. kan. Szczepaniak przypomniał, że uhonorowanie go tym zaszczytnym tytułem jest sukcesem nie tylko jego, ale wielu mieszkańców Słupcy, którzy poprzez swoje zaangażowanie i bezinteresowną pracę przyczynili się do budowania wspólnego dobra.
Uroczystość nadania honorowego tytułu ks. kan. Hieronimowi Szczepaniakowi, która odbyła się w sali miejskiego kina, uświetnił koncert orkiestry dętej OSP w Słupcy.

MARCIN MAKOHOŃSKI

Polecamy