piątek, 3 lipca 2020 r.

Z noworocznymi życzeniami u księdza arcybiskupa

Wielu łask Bożych na każdy dzień...

Stało się już tradycją, że w pierwszy dzień każdego nowego roku przedstawiciele parafii gnieźnieńskich wraz ze swymi duszpasterzami spotykają się w Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich, aby złożyć noworoczne życzenia Pasterzowi Kościoła Gnieźnieńskiego. Podczas tegorocznego spotkania, obok wymiany serdecznych życzeń i wspólnego kolędowania, dokonano również podsumowania minionego roku, który w archidiecezji gnieźnieńskiej zapisał się pod znakiem istotnych zmian administracyjnych, a także V Zjazdu Gnieźnieńskiego.
Już od 13 lat przedstawiciele gnieźnieńskich wspólnot parafialnych, w dniu 1 stycznia w godzinach popołudniowych spotykają się z arcybiskupem gnieźnieńskim, aby złożyć mu noworoczne życzenia. Także i w tym roku mieszkańcy Gniezna przy akompaniamencie bożonarodzeniowych pieśni, kolęd i pastorałek przybyli do ks. abp. Henryka Muszyńskiego, któremu życzyli wielu łask bożych, zdrowia i sił w pełnieniu posługi biskupiej.
– Trwając w radości Bożego Narodzenia i przeżywając tę niepojętą dla nas tajemnicę Bożej miłości, z głębi naszych serc składamy Ci Księże Arcybiskupie najszczersze życzenia: niech w roku, który się właśnie rozpoczął, nowo narodzony Pan obejmuje Ciebie swoją miłością, swoim światłem i swoją mocą w Twojej posłudze Kościołowi Gnieźnieńskiemu, Kościołowi w Polsce, a także Kościołowi powszechnemu – mówił w imieniu zgromadzonych kapłanów i wiernych ks. kan. Andrzej Grzelak, proboszcz parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie. – U progu 2005 roku spotkaliśmy się tutaj, by życzyć sobie dosiego roku, ale dzisiaj spoglądamy też wstecz na rok 2004. Był to bowiem rok znaczący dla dziejów archidiecezji gnieźnieńskiej. To z naszej archidiecezji powstała przecież w ogromnej części diecezja bydgoska, co spowodowało także zmiany naszych dotychczasowych granic. Byliśmy również gospodarzami kolejnego, V Zjazdu Gnieźnieńskiego. Życzymy więc Tobie, Księże Arcybiskupie, a także sobie samym, aby nasza archidiecezja, w nowym już kształcie, była jak najbardziej zjednoczona, aby jak najbardziej mogła doświadczać wzajemnego ubogacenia przez różne dary oraz charyzmaty, jakie są bogactwem wszystkich wiernych, którzy tworzą wspólnotę Świętego Kościoła Gnieźnieńskiego.
Dziękując za serdeczne życzenia, ks. abp Henryk Muszyński przypomniał o nowych zadaniach jakie będą podejmowane w archidiecezji gnieźnieńskiej w 2005 roku. – Obecny rok został ustanowiony przez Ojca św. Rokiem Eucharystii – mówił ks. arcybiskup. – Życzę więc nam wszystkim, abyśmy idąc za wezwaniem Ojca świętego Jana Pawła II, stali się znakiem bliskości Boga. Aby ten nowy rok obudził w nas pragnienie jeszcze głębszego przeżywania Eucharystii i podejmowania trudu uświęcania rzeczywistości ziemskiej w duchu Ewangelii. Tego samego dnia życzenia noworoczne złożyli również ks. arcybiskupowi śpiewacy chóru katedralnego pod przewodnictwem ks. Ryszarda Figla oraz Scholii im. św. Ojca Pio działającej przy parafii farnej w Gnieźnie. W ich wykonaniu zabrzmiały najpiękniejsze kolędy i pastorałki.

MARCIN MAKOHOŃSKI

Polecamy