czwartek, 2 lipca 2020 r.

Zbiórka pieniędzy w archidiecezji gnieźnieńskiej na pomoc ofiarom tsunami

We wszystkich parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej przeprowadzona została zbiórka pieniędzy do puszek na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w południowo-wschodniej Azji. Była ona odpowiedzią na apel Księdza Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Henryka Józefa Muszyńskiego, który skierował do parafian następujące słowa: „Łącząc się w bólu z ofiarami tego strasznego kataklizmu zwracam się do wszystkich ludzi dobrego serca o podanie pomocnej dłoni naszym bliźnim poszkodowanym w tej strasznej klęsce żywiołowej”.

Do dnia 18.01.2005 na konto Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ze zbiórki do puszek wpłynęło 196.966,34 zł, ofiary te zostały zebrane w 161 kościołach naszej archidiecezji, wpłaty z pozostałych parafii wciąż napływają. Dodatkowo na nasze konta wpłacane są pieniądze od osób indywidualnych - do dnia dzisiejszego dały one sumę 6.932.84 zł. Wszystkie środki są przekazywane do Caritas Polskiej.

Mieszkańcy naszej archidiecezji po raz kolejny okazali się gotowi do niesienia pomocy w obliczu tak niewyobrażalnej katastrofy, jaka wydarzyła się w Azji. Dzięki ich ofiarności Caritas może przekazać potrzebującym najpotrzebniejsze rzeczy. Na miejscu tragedii znajduje się wiele tysięcy ludzi rannych oraz tych, którzy stracili dach nad głową, dlatego szczególnie potrzebne są żywność i lekarstwa. Ze względu na dużą odległość między Polską a miejscem tragedii najefektywniejszym sposobem pomagania jest przesłanie środków finansowych, za które na miejscu można zakupić potrzebne artykuły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się pomóc i prosimy o dalsze wspieranie akcji. Dzięki zebranym pieniądzom wiele poszkodowanych osób może teraz korzystać z niezbędnej, często ratującej życie pomocy.

Pieniądze na pomoc dla ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w południowo-wschodniej Azji można wpłacać na konta Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej:

Bank PKO BP 26 1020 4115 0000 9102 0050 0272
Bank Ochrony Środowiska 13 1540 1056 2047 8400 1733 0001
Bank Spółdzielczy 28 90650006 0000 0000 0459 0001
z dopiskiem "trzęsienie ziemi w Azji".--------------------------------------------------------------------------------


Wpłaty można kierować też do Caritas Polska PKO BP S.A. I/O Centrum w Warszawie 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 z dopiskiem: Trzęsienie ziemi w Azji (oddziały Banku PKO BP S.A., Banku BISE SA, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz urzędy Poczty Polskiej nie pobierają prowizji od wpłat).

Do dnia 10 stycznia na konto Caritas Polskej wpłynęło 2.700.000,00 złotych. Za pieniądze te Caritas Polska przygotowuje transporty z pomocą humanitarną, zawierającą m.in. najpotrzebniejsze lekarstwa, sprzęt medyczny oraz materiały opatrunkowe. Do Azji przekazywane są także fundusze, pozwalające na zakupienie żywności, wody, odzieży, namiotów i lekarstw. Na miejsce tragedii dotarły już dwa transporty humanitarne oraz przesłano milion złotych. Caritas Polska rozpoczęła także kampanię „Adopcja na Odległość”, polegającą na comiesięcznym przekazywaniu na konto Caritas Polskiej określonej sumy pieniędzy, która będzie przesłana do instytucji współpracujących z Caritas w Azji, które zadbają, aby te fundusze zostały przeznaczone na pomoc konkretnemu dziecku. W pierwszej kolejności będzie to zakup żywności, odzieży i lekarstw, potem opłacenie kosztów nauki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.caritas.pl


Opr. Olga Kośmińska

Polecamy