niedziela, 31 maja 2020 r.

Czas podsumowania Projektu Sokrates

Powoli dobiega końca dwuletni, międzynarodowy projekt kształcenia dorosłych realizowany w ramach programu finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej „Sokrates-Grundtvig 2”, na temat „Tradycja wartości chrześcijańskich. Porównanie europejskie”. Nadszedł więc czas jego podsumowania.

Taki charakter miało ostatnie międzynarodowe spotkanie, jakie odbyło się w dniach 7-11 czerwca br. w Magdeburgu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele trzeh osrodków partnerskich z diecezji Kaisiadorys, Magdeburg i Gniezno. Spotkanie miało na celu podsumowanie i ewaluację inicjatyw, zrealizowanych w ciągu dwóch lat projektu oraz wypracowanie możliwości dalszej współpracy.

Wartości dobrem wspólnym

Program spotkania w Magdeburgu obfitował w wiele interesujących spotkań, przygotowanych starannie przez organizatorów. Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie z ordynariuszem diecezji Magdeburg biskupem Gerhardem Feige, jak również z przewodniczącym frakcji parlamentarnej CDU w Parlamencie Kraju Związkowego Sachsen-Anhalt, Jürgenem Scharfem. Spotkanie z bp. Feige przybliżyło uczestnikom sytuację Kościoła w diecezji Magdeburg, żyjącego i działającego w odmiennych od polskich czy litewskich uwarunkowań. Katolicy żyją tu w diasporze i stanowią około 5% społeczeństwa. Niesie to ze sobą określone wyzwania, m. in. Do dawania świadectwa i uzasadnienia wiary wobec tych, którzy ulegli procesom laicyzacji i ateizacji i nie należą dziś nie tylko do Kościoła, ale także do żadnej wspólnoty religijnej. Spotkanie w parlamencie Kraju Związkowego dotyczyło wychowania moralnego i etycznego opartego na wartościach. Poseł Jürgen Scharf przedstawił główne inicjatywy parlamentu, zmierzające do wzmocnienia działań wychowawczych szkoły i innych instytucji edukacyjnych. Pomimo dużej różnorodności światopoglądowej społeczeństwa Kraju Związkowego, możliwe jest – zdaniem posła – przyjęcie wspólnych, podstawowych wartości, na których powinno opierać się wychowanie. Bez tych wartości właściwy rozwój młodego człowieka jest bardzo trudny, wręcz niemożliwy. Z zagadnieniem wychowania łączy się także pytanie o politykę rodzinną państwa, o miejsce i znaczenie, jakie przypisuje się rodzinie w procesie rozwoju człowieka. Uczestnicy spotkania mieli też możliwość wysłuchania bardzo ciekawego referatu Stefana Meyer-Ahlena z katedry Teologii Moralnej i Etyki Uniwersytetu w Erfurcie na temat znaczenia religii w kontekście wychowania etycznego.

W podsumowaniu dwóch lat współpracy w ramach projektu wskazywano m. in. Na pogłębienie wiedzy nt. wartości i ich roli w życiu człowieka oraz możliwości ich przekazu. Podkreślano znaczenie wartości w budowaniu jedności Europy, która nie może być tyljko wspólnotą ekonomiczną, ale przede wszystkim ma stawać się wspólnotąducha i wartości. Projekt ten był także okazją do nawiązania wielu życzliwych, osobistych relacji i kontaktów z drugim człowiekiem, przezwyciężających bariery językowe czy kulturowe. Przyczynił się zarówno do osobowego, jak i zawodowego rozwoju uczestników, którzy wyrazili chęć kontynuacji współpracy, czy to poprzez opracowanie nowego projektu, czy przez podjęcie innych wspólnych inicjatyw.

Teresa Kowalczyk

Polecamy