poniedziałek, 25 maja 2020 r.

O renesansie w Kościelcu

W minionym miesiącu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Historia i muzyka w kościołach”. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest inowrocławski odział Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”. Tym razem na miejsce artystycznego spotkania wybrano kościół pw. św. Małgorzaty w Kościelcu.

Gościem spotkania, którego tematem była epoka renesansu, był dr Waldemar Chorążyczewski z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wygłosił on prelekcję zatytułowaną „Dylematy renesansu”. Część muzyczną wieczoru wypełniła renesansowa muzyka w wykonaniu Zespołu Wokalnego ITM „Pro Arte”. Dopełnieniem wieczoru było zwiedzanie świątyni, po której artystów i słuchaczy oprowadził Edmund Mikołajczak. Kolejne już spotkanie promujące historię i sztukę spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców, co wskazuje na trafność tego typu inicjatyw, które służą przybliżaniu znajomości pomników materialnego i duchowego dziedzictwa naszych ziem.


Jacek Nijak

Polecamy