czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Ozłoceni świadkowie miłości

Przed kilkunastoma dniami dziesięciu kapłanów z archidiecezji gnieźnieńskiej obchodziło złoty jubileusz kapłaństwa. 25 maja 1956 roku, w katedrze gnieźnieńskiej otrzymali oni święcenia kapłańskie. Wypowiedzieli sakramentalne „Oto jestem” obierając kapłaństwo jako cel i drogę swojego życia. Minęło 50 lat…

Kiedy przed 50. laty przyjmowali święcenia kapłańskie, było ich dwudziestu dziewięciu. Jak sami podkreślają, był to jeden z najliczniejszych roczników w historii Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Wypełniali swoją posługę kapłańską w różnych miejscach i na różnych stanowiskach. Dzisiaj dziesięciu księży z tego rocznika świętuje swój złoty jubileusz. Wśród Czcigodnych Jubilatów są: ks. kan. Zdzisław Borzyszkowski, były proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dźwierzchnie, a następnie parafii pw. św. Marcina w Jaksicach; ks. prałat Władysław Dopierała, były proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Żninie, później parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Miasteczku Krajeńskim, od 1986 roku parafii pw. NMP Różańcowej w Wysokiej, a od 1991 do 2004 roku parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie; kard. Józef Glemp, Prymas Polski; ks. Bernard Jankowski, były proboszcz parafii w Sośnie oraz parafii pw. MB Bolesnej w Cielu, a obecnie proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Szczepanowie; ks. prałat Władysław Kierzek, były proboszcz parafii pw. Św. Ducha we Wrześni; ks. kan. Ludwik Mielcarek, były proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena w Sipiorach, a w latach 1984-1995 proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu; ks. Stefan Nowak były proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Stodołach, następnie parafii pw. Świętej Trójcy w Chlewiskach, a obecnie parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Tucznie; ks. Albin Obiegły, były proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Szadłowicach; ks. kan. prof. dr hab. Antoni Siemianowski, wykładowca filozofii chrześcijańskiej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz ks. Andrzej Zamysłowski były proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Brudzewie, a później parafii pw. św. Marcina w Jarząbkowie. W tym samym roku, lecz kilka miesięcy później, święcenia kapłańskie otrzymali też ks. Leszek Zakrzewski, obecny proboszcz parafii pw. NMP Różańcowej w Jabłówku oraz ks. Henryk Paliński, były proboszcz parafii pw. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie, później parafii pw. św. Katarzyny w Dźwierzchnie, a w latach 1986-2001 proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Marzeninie.

W gronie bliskich
Wspólną, dziękczynną Mszę św., której przewodniczył kard. Józef Glemp, Księża Jubilaci sprawowali 21 kwietnia br. w katedrze gnieźnieńskiej. Dziękowali wówczas Bogu za pięćdziesiąt lat posługi w Winnicy Pańskiej, a jednocześnie prosili o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Przed kilkoma dniami, kiedy dokładnie przypadała rocznica ich święceń kapłańskich, świętowali już w gronie swoich bliskich i przyjaciół.
Jubileusz to okazja do wspomnień, których nie zabrakło i tym razem podczas wspólnych spotkań. Był to czas intensywnych rozmów i kapłańskich opowieści o minionych latach. Czas refleksyjnych gawęd, dzielenia się doświadczeniem, a także wspomnień o kolegach-kapłanach, którzy nie doczekali złotego jubileuszu.
Wszystkim Czcigodnym Jubilatom, którzy w tym roku obchodzą złoty jubileusz kapłaństwa, wielu łask Bożych i długich lat życia składa redakcja Przewodnika Katolickiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej.


Marcin Makohoński

Polecamy