poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Rekrutacja do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie oraz na Wydział Teologiczny UAM sekcja w Gnieźnie

Jezus rzekł: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi".
I natychmiast porzucili sieci i poszli za Nim (Mk 1,17-18).


Jeśli odkrywasz w sobie głos powołania, pragniesz ofiarować swoje życie Bogu oraz innym ludziom, myślisz o kapłaństwie, szukasz ewangelicznej drogi... może to oznaczać, że Jezusowe wezwanie skierowane jest właśnie do Ciebie. Przyjdź i przekonaj się, czy Jezus Cię wzywa!
Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie oczekuje na nowych kandydatów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych od 12 czerwca br. do 10 lipca (kandydaci ze starą maturą) oraz do 17 lipca (kandydaci z nową maturą).
Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie
Ul. Seminaryjna 2. 62 – 200 Gniezno. Tel. 61/426 46 61
www.pwsd.gniezno.pl

Wydział Teologiczny UAM Sekcja w Gnieźnie
zaprasza wszystkich absolwentów szkół średnich, którzy pragną rozpocząć studia teologiczne w zakresie specjalizacji katechetyczno-pastoralnej.
Rekrutacja na studia zaoczne niestacjonarne Sekcji WT w Gnieźnie (studia magisterskie i uzupełniające) odbywa się w dniach 5-10 lipca br. (dla kandydatów ze starą maturą) oraz w dniach 5-17 lipca br. (z nową maturą). Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie sekcji gnieźnieńskiej od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00.
Sekretariat: Gniezno, ul. Seminaryjna 2. Tel. 61/424 98 71.
E-mail: wtuamgn@poczta.onet.pl

Polecamy