czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Zmiana granic parafii

Ks. abp Henryk Muszyński, przychylając się do prośby ks. kan. Zbigniewa Kapturczaka – dziekana dekanatu Gniezno II, ks. kan. Ryszarda Balika- proboszcza parafii pw. bł. Jolenty w Gnieźnie, ks. kan. Stanisława Pietrzaka- proboszcza parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie- zgodnie z kan. 515 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego dokonał zmiany granic pomiędzy parafiami pw. bł. Jolenty i pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie na odcinku ulicy Roosevelta w kierunku Inowrocławia w następujący sposób:
Od torów kolejowych (kierunek na Nakło) granica pomiędzy parafiami biegnie środkiem ul. Roosevelta w kierunku Inowrocławia. Lewa strona ulicy Roosevelta należeć będzie do parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie, a prawa strona do parafii pw. bł. Jolenty w Gnieźnie, która graniczy następnie z miejscowością Janówko należącą do parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie.
Powyższy dekret wchodzi w życie w XIV Niedzielę Zwykłą, dnia 9 lipca 2006 r.

Polecamy