poniedziałek, 16 września 2019 r.

Benedyktyńskie świętowanie

Już po raz trzeci w Mogilnie zorganizowane zostały obchody ku czci Patrona miasta – św. Benedykta. Tegoroczne uroczystości, trwające od 7 do 9 lipca br., miały szczególny charakter, gdyż w ich trakcie władze Mogilna otrzymały dekret Stolicy Apostolskiej nadający miastu za patrona św. Benedykta.

Organizatorem Benedyktyńskich Dni Mogilna była parafia klasztorna pw. św. Jakuba Apostoła, Mogileński Dom Kultury oraz Urząd Miejski w Mogilnie. Mottem tegorocznego świętowania stało się hasło: „Dom, któremu na imię życie”. – Obchodzone w tym roku Dni Mogilna, to połączenie trzech różnych uroczystości – mówi ks. Hubert Nowak, wikariusz parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie. – Jest to bowiem święto miasta, klasztoru oraz młodzieży. Te trzy bliskie sobie wydarzenia przenikają się wzajemnie, a łączy je postać i dzieło św. Benedykta. Miasto czci swojego Patrona, klasztor upamiętnia swoje benedyktyńskie dziedzictwo, natomiast młodzież – tradycyjnie już – spotyka się aby zgłębiać i rozważać nauczanie św. Benedykta – dodaje ks. Nowak.

Mogileńskie triduum
Oficjalne rozpoczęcie Dni Benedyktyńskich odbyło się 7 lipca br. w sali kina „Wawrzyn”. Podczas tej uroczystości mogileńska młodzież zaprezentowała sztukę zatytułowaną „Misterium o mnichach mogileńskich”, przygotowaną przez Marię Bleję. Tego samego dnia w wirydarzu klasztoru odbyło się spotkanie modlitewne młodzieży pod hasłem „Budować Dom na skale”. Młodzi rozważali słowa Ojca św. Benedykta XVI wypowiedziane podczas tegorocznego spotkania z młodzieżą na krakowskich Błoniach oraz podejmowali refleksję nad tekstami św. Benedykta.
Następnego dnia obchody Dni Miasta przeniosły się nad mogileńskie jezioro. Od godzin popołudniowych odbywał się tam festyn rekreacyjno-artystyczny. Natomiast po zachodzie słońca w klasztorze otwarto uroczyście Galerię „Monasterium”. To niezwykłe przedsięwzięcie o charakterze duchowym i artystycznym zrodziło się z inicjatywy Macieja Obremskiego, byłego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Bydgoszczy. Inauguracyjną wystawę wypełniły dzieła artysty malarza Jerzego Puciaty, Honorowego Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków. Wernisaż został zatytułowany „Ku Światłu”, a dzieła artysty zostały wystawione zarówno w wirydarzu, jak i w galerii mieszczącej się w dawnym skarbczyku klasztornym. Otwarcie galerii, w której – według zamysłu organizatorów – przynajmniej trzy razy w roku prezentować będą swoje dzieła najwybitniejsi artyści-plastycy, poprzedził koncert poezji do tekstów Karola Wojtyły, a zakończyły modlitewne rozważania prowadzone przez ks. dr. Andrzeja Panasiuka, proboszcza parafii klasztornej.

Dekret z Watykanu
Najważniejszym punktem niedzielnych uroczystości była uroczysta Msza św., której przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił o. Bernard Sawicki, opat klasztoru benedyktynów w Tyńcu. W sowim słowie o. Sawicki wskazał na działalność św. Benedykta i jego rolę jako Patrona Europy i Mogilna. – Cywilizacja kultury, ducha, a nade wszystko cywilizacja szacunku wobec drugiego człowieka, to dziedzictwo św. Benedykta – tłumaczył opat tynieckiego klasztoru. – Trzeba, byśmy czerpali z tego dziedzictwa zwłaszcza dziś, kiedy życie nabiera niebezpiecznego przyspieszenia, a w gonitwie codzienności człowiek gubi gdzieś sens swojego istnienia. Starajmy się więc spojrzeć na nas samych, na nasze sąsiedztwo i otoczenie, by zmieniać je na lepsze. Pokażmy na zewnątrz, a nie tylko w głębi serca, że szczycimy się opieką św. Benedykta, a z jego przykładu życia i mądrości potrafimy obficie czerpać.
Na zakończenie Eucharystii o. Bernard Sawicki wręczył przedstawicielom władz miejskich Mogilna dokument Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów potwierdzający nadanie miastu za patrona św. Benedykta. Zgodnie z życzeniem burmistrza Mogilna Jacka Kraśnego, dokument ten będzie przechowywany w klasztorze.
Tego samego dnia odbyła się również promocja książki, tomu wierszy ks. dr. Andrzeja Panasiuka zatytułowanego „Sercem Odmierzane”. W klasztornym wirydarzu odbył się również koncert zespołu prezentującego muzykę różnych grup etnicznych z całej Europy „Ćaći Vorba”.
Jak mówi ks. dr Andrzej Panasiuk, Bendyktyńskie Dni Mogilna to nie tylko święto miasta, to wielkie zadanie, aby budować więzi, aby budować Mogilno jako rodzinę.

Marcin Makohoński

Polecamy