poniedziałek, 16 września 2019 r.

Wierni świeccy w misji Kościoła

Jak wygląda na co dzień apostolska aktywność laikatu? Co robić, by na gruncie lokalnym jeszcze bardziej ją rozwinąć? Jak zachęcić do współpracy tych nie zaangażowanych? Na te i wiele innych pytań starają się odpowiedzieć uczestnicy spotkań odbywających się w parafiach w ramach II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jak się okazuje pomysłów i gotowych recept nie brakuje.


W parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu uczestnicy debaty doszli do wniosku, że potrzebna jest większa otwartość i bezpośrednie ,,wyjście do ludzi”. Stowarzyszenia kościelne – jak przekonywali – nie mogą być hermetycznie zamkniętymi organizacjami, które koncentrują się wyłącznie na swojej działalności. Muszą być otwarte, widoczne i co najważniejsze, na tyle aktywne, by do współpracy zachęcać innych, dotąd nie zaangażowanych. Jak tłumaczy współorganizator kongresu w inowrocławskiej parafii, ks. Rafał Białek, nie chodzi tu o źle pojętą, nachalną promocję, czy nagabywanie ludzi, ale o to, by do aktywniejszego udziału w życiu parafii zapraszali katolików świeckich nie tylko księża, ale także członkowie działających na jej terenie grup i wspólnot katolickich.

Głos mają świeccy

Kongres w parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu odbył się 17 czerwca. Uczestniczyło w nim około 50 osób. Formuła została pomyślana tak, by głos zabierali przede wszystkim świeccy. Dyskusje toczyły się równolegle w trzech grupach tematycznych i dotyczyły znaczenia sakramentów, relacji duchowni-świeccy oraz roli kapłanów i wiernych w życiu wspólnoty parafialnej. – Zależało nam na tym, by uczestnicy spotkania brali aktywny udział w debacie – mówi ks. Białek. – By podzielili się z zebranymi swoimi refleksjami, przemyśleniami, uwagami, a także pomysłami. Cel ten chyba osiągnęliśmy, bo dyskusje zaowocowały wieloma konkretnymi propozycjami.
Nie mniej aktywnie było w parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie, gdzie kongres odbył się 27 maja. Podczas obrad wielokrotnie wskazywano na konieczność aktywizacji apostolskiej wiernych świeckich oraz na zacieśnienie ich współpracy z kapłanami. Rozwiązaniem, które zaproponował proboszcz parafii ks. kan. Otton Szymków, mogłoby być opracowanie rocznego planu pracy parafii, w którym uwzględniono by zaangażowanie poszczególnych wspólnot i organizacji katolickich. Pomysł dobry, bo praca nad programem byłaby okazją do spotkania się liderów grup przy wspólnym stole, a to być może zaowocowałoby nowymi, wspólnymi inicjatywami i przedsięwzięciami.

Inicjatywa przede wszystkim

Koncepcji na ożywienie działalności laikatu nie brakowało także w Murowanej Goślinie, gdzie 22 kwietnia odbył się pierwszy z kongresów parafialnych. Uczestniczyło w nim ponad sto osób zrzeszonych w kilkunastu ruchach i stowarzyszeniach katolickich działających na terenie parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Podobnie jak w Inowrocławiu, także tutaj zwrócono szczególną uwagę na potrzebę większej otwartości organizacji katolickich wobec wiernych świeckich, którzy dotąd nie włączali się w ich działalność, a mogliby i chcieli to zrobić. Temat ten podjęto także 13 maja, na kongresie w parafii pw. św. Doroty w Rogowie. Debata zaowocowała konkretnymi propozycjami, wśród których wymienić warto choćby organizowanie od września spotkań tematycznych poświęconych m.in. rodzinie i młodzieży. – Chcielibyśmy zaprosić na nie wszystkich parafian – mówi proboszcz parafii, ks. kan. Zenon Starszak. Jego zdaniem, kongres był dobrą okazją do rzeczowej dyskusji o społeczno-duszpasterskiej sytuacji parafii oraz blaskach i cieniach apostolskiej działalności wiernych świeckich. – Teraz od ogółów przejdziemy do szczegółów, czyli realizacji zadań, które wyznaczyliśmy sobie podczas obrad – dodaje.
Plany takie mają także członkowie wspólnot katolickich działających w parafii pw. bł. Michała Kozala BM w Janikowie, gdzie kongres odbył się 6 maja. Tutaj tematem wiodącym była ich wzajemna współpraca oraz aktywniejsze angażowanie się w życie lokalnej społeczności. Zdaniem proboszcza parafii, ks. Ireneusza Doroszewskiego, kongres pozwolił jego uczestnikom spojrzeć zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość oraz pomógł wytyczyć kierunki przyszłej działalności.

Pozytywna autopromocja

Apostolska aktywność laikatu nie jest jednak jedynym tematem podejmowanym podczas kongresowych spotkań. Ważną ich częścią jest także prezentacja poszczególnych organizacji i stowarzyszeń katolickich działających na terenie danej parafii. Ma ona przybliżyć wiernym specyfikę ich aktywności oraz zachęcić ,,stojących z boku” do większego zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej. Jest to także okazja do zrobienia swoistego ,,remanentu” pozwalającego dostrzec zarówno mocne, jak i słabe strony codziennej pracy. Jak mówi ks. Krzysztof Redlak, odpowiedzialny z ramienia Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie za organizację II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej, to również okazja do zrobienia małych podsumowań i zastanowienia się nad wyzwaniami, którym w przyszłości trzeba będzie sprostać. By im podołać, konieczne jest jednak podjęcie konkretnych działań, bez których nie da się wykorzystać drzemiącego w laikacie potencjału.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy