wtorek, 18 lutego 2020 r.

Człowiek drogą Europy

Pod takim hasłem odbędzie się w czerwcu przyszłego roku VII Zjazd Gnieźnieński. Tym razem uczestnicy debat spróbują odpowiedzieć na pytanie: Kim jest człowiek i na ile stanowi on fundament cywilizacji Europy?

Zjazd odbędzie się w dniach 15-17 czerwca. Do udziału w obradach zaproszeni zostaną liderzy ponad 250 ruchów i organizacji chrześcijańskich z Polski i Europy, zwłaszcza z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Podczas trzydniowych obrad podejmą oni refleksję nad godnością, wolnością i niezbywalnymi prawami osoby ludzkiej oraz rozwojem i przyszłością Starego Kontynentu. Nie zabraknie także dyskusji nt. dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Po raz pierwszy natomiast pojawi się na Zjeździe Gnieźnieńskim zagadnienie ekologii oraz problematyka badań i nowych odkryć w dziedzinie eksperymentów embrionalnych.

O człowieczeństwie i miłości

Wiele miejsca podczas Zjazdu zajmie również problematyka różnorakich form realizacji człowieczeństwa w ramach różnych wspólnot m.in.: rodziny, wspólnoty kościelnej, społeczeństwa obywatelskiego oraz państwa. Uczestnicy obrad dyskutować będą ponadto o powołaniu do miłości oraz ,,Teologii ciała” Jana Pawła II traktującej o relacjach między kobietą i mężczyzną, która wciąż jest zbyt mało znana i niedostatecznie rozumiana. Licznym wykładom i świadectwom ukazującym różne oblicza miłości towarzyszyć będą zajęcia warsztatowe poświęcone m.in.: budowaniu relacji międzyludzkich, ochronie zagrożonej godności człowieka oraz stosunkowi do starości i śmierci. Uczestnicy Zjazdu będą się także zastanawiać, w jakim kierunku zmierza Europa? Spróbują m.in. odpowiedzieć na pytanie, w jakiej mierze działalność polityczna winna być posługą oraz co robić, by Europa była bardziej ludzka? Podejmą także temat rozwoju Europy. Czy zmierza on w kierunku kształtowania liberalnego państwa socjalnego, czy też w kierunku liberalizmu o charakterze bardziej bezwzględnym?

Trzy filary

Jednym z ważniejszych rysów przyszłorocznego Zjazdu będzie jego ekumeniczny charakter. Pierwszego dnia obrad zwierzchnicy Kościołów skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej spotkają się w katedrze gnieźnieńskiej, gdzie sprawowane będzie ekumeniczne nabożeństwo, którego ideą przewodnią będzie sakrament chrztu. Ma być ono wyrazem dążenia do odbudowy jedności podzielonego Kościoła. Ekumeniczny wymiar zjazdu poszerzony zostanie tradycyjnie o dialog z wyznawcami judaizmu i islamu. Wezmą oni udział m.in. w debacie pt: ,,Człowiek? – po Auschwitz i Kołymie” oraz ,,Chrześcijaństwo i islam a przyszłość Europy”. Poszczególnym dyskusjom i panelom towarzyszyć będą świadectwa i wspólna modlitwa. Jak podkreślają organizatorzy, wszystko to w duchu wzajemnej wymiany darów. Zjazd bowiem – w swym przesłaniu publicznym – ma być jednym z najważniejszych wydarzeń w sferze dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego na Starym Kontynencie. Ma ukazać odpowiedzialność chrześcijan za ideowe oblicze dzisiejszej Europy, jak również rolę chrześcijaństwa, jako ważnego czynnika w procesie postępującej integracji kontynentu.

Berndeta Gozdowska


Kto przyjedzie:

W VII Zjeździe Gnieźnieńskim udział wezmą m.in.: kard. Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, Mustafa Ceric, wielki mufti Bośni i Hercegowiny, abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prof. Hans-Gert Poettering, przewodniczący Grupy EPP-ED w Parlamencie Europejskim, prof. Leszek Kołakowski, o. Daniel Ange, dr Joaquin Navarro-Valls, były dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej,

Polecamy