niedziela, 23 lutego 2020 r.

Honorowy Obywatel Bydgoszczy

26 października br., podczas uroczystej sesji, kończącej kolejną kadencję Rady Miasta Bydgoszczy, tytuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy otrzymał ks. kan. dr Zdzisław Lipiński, kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej. Dołączył on tym samym do grona 12 osób, które otrzymały ten zaszczytny tytuł. Są wśród nich między innymi: Ojciec św. Jan Paweł II, Edward Śmigły-Rydz, Andrzej Szwalbe, Jerzy Hofmann i Irena Szewińska.

Ks. kan. dr Zdzisław Lipiński jest związany z Grodem nad Brdą od dzieciństwa. Tam się urodził w 1922 roku i tam też spędzał swoje wczesne lata młodzieńcze. W czasie okupacji hitlerowskiej był harcerzem i studentem tajnego seminarium duchownego. Uratował wówczas wielu młodych ludzi. Za działalność konspiracyjną trafił do niemieckiego więzienia. Torturowany przez pół roku, został skazany na śmierć w obozie koncentracyjnym w Mathausen. Po dwuletnich katorgach, całkowicie wyczerpany, przeżył radość wyzwolenia obozu. Po okupacji podjął formację seminaryjną w Paryżu. Tam też, po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1951 roku, kontynuował studia specjalistyczne z filozofii na Uniwersytecie Katolickim. Po powrocie do kraju był wykładowcą w gnieźnieńskim i szczecińskim seminarium duchownym. Ma na koncie wiele publikacji. Od lat stara się o upamiętnienie bydgoskich męczenników. Ufundował tablicę z nazwiskami profesorów zamordowanych w Dolinie Śmierci w Fordonie oraz tablicę upamiętniającą męczeństwo prefektów bydgoskich gimnazjów.
Uroczystego wręczenia aktu nadającego godność Honorowego Obywatela Bydgoszczy dokonali wspólnie: Konstanty Dombrowicz, prezydent Bydgoszczy oraz Felicja Gwincińska, przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy. W trakcie uroczystości odsłonięto również obraz z portretem nowego Obywatela Honorowego Bydgoszczy. Ks. Lipiński zamieszkuje obecnie w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie.

Marcin Makohoński

Polecamy