czwartek, 27 lutego 2020 r.

List ks. abp. Henryka Muszyńskiego

ARCYBISKUP HENRYK JÓZEF MUSZYNSKI
METROPOLITA GNIEŹNIEŃSKI

Gniezno, 6 listopada 2006 r.
Nr 3275/2006/AbpUmiłowani przez Słowo Wcielone Siostry i Bracia


Wkrótce zainaugurujemy w naszej Archidiecezji Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Jest to stowarzyszenie wiernych, które w świetle kanonicznego i cywilnego prawodawstwa posiada osobowość prawną. Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia pańskiego w świetle Pisma Świętego oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej.

Biblia nie jest tylko Księgą do czytania i studiowania, ale Bożym orędziem przekazanym człowiekowi. Na każdej stronie Pisma Świętego jest obecny ten, który miał przyjść, który przyszedł, który ustawicznie do nas przychodzi, i który przyjdzie ostatecznie, by wszystko wypełnić i zaspokoić nasze pragnienie szczęści. Bóg który z Biblii uczynił swoje mieszkanie daje się nam poznać przez swoje Słowo, chce się z nami zaprzyjaźnić, by jak Dobry przyjaciel stale nam towarzyszyć i kształtować nasze życie. Sługa Boży Jan Paweł II, którego imię nosi Dzieło Biblijne zachęcał nas słowami: szukajcie okazji do słuchania i poznawania Słowa Bożego (…) Odkryjecie tajemnice Serca Bożego, które pomogą wam rozeznawać sytuacje i zmieniać rzeczywistość. Prowadzenie przez Pismo Święte będziecie mogli rozpoznać obecność Pana w waszym życiu i nawet „pustynia” stanie się wówczas „ogrodem”, w którym stworzenie może prowadzić zażyłą rozmowę ze swoim stworzycielem: „Kiedy czytam Boskie Pismo, Bóg na nowo przechadza się po ziemskim Raju” ( z Orędzia Jana Pawła II na Światowy dzień Młodzieży 1997 r., nr 6).
Serdecznie zachęcam wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane, katechetów, liderów grup apostolskich działających przy parafiach, a zwłaszcza młodzież do włączenia się w ten tak bardzo potrzebny nurt pogłębiania znajomości Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym.
Inauguracja Dzieła Biblijnego nastąpi w sobotę, dnia 2 grudnia br. Wszystkich zainteresowanych zapraszam najpierw do Katedry prymasowskiej w Gnieźnie, gdzie o godz. 10.00 wspólnie przeżyjemy Eucharystię. Następnie, ok. godz. 12,15 w Prymasowskim Wyższym seminarium duchownym zostanie wygłoszony wykład inauguracyjny na temat duchowości biblijnej, a po nim zaprezentowane zostaną konkretne inicjatywy Dzieła Biblijnego w archidiecezji gnieźnieńskiej. Spotkanie zakończy się wspólnym posiłkiem w seminaryjnym refektarzu ok. godz. 13.00.
Polecając to nowe dzieło Waszym modlitwom, zwłaszcza modlitwom chorych i cierpiących, wszystkich Was ogarniam swoim sercem i przekazuję pasterskie błogosławieństwo.


Arcybiskup
Metropolita GnieźnieńskiPowyższe Słowo Księdza Arcybiskupa zostanie odczytane w niedzielę 26 listopada br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich, we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Polecamy