wtorek, 18 lutego 2020 r.

Święta na co dzień

Tradycyjnie już 18 listopada, a więc w dniu, w którym ob-chodzone jest liturgiczne wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny, z parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie wyruszyła piesza pielgrzymka do oddalonej o kilka kilometrów Dąbrówki. W tej niewielkiej, podmogileńskiej miejscowości znajduje się ka-plica, której patronuje bł. Karolina Kózkówna. Tam też znajdu-ją się jedyne w północnej Polsce relikwie błogosławionej.

W tym roku do Dąbrówki wyruszyła około 160 osobowa grupa młodzieży, w której dominowali uczniowie szkół gimnazjalnych przybyli z różnych dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej. Opiekę nad nimi sprawowało kilku duchownych, siostry domini-kanki oraz osoby świeckie. Przed wyruszeniem w drogę słowo wprowadzające wygłosił ks. Hubert Nowak, wikariusz w parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie, a jednocześnie koordynator obchodów. - Chcemy pokazać ludziom, że świętości życia błogo-sławionej Karoliny Kózkówny nie można ograniczać do momentu jej męczeńskiej śmierci, ale że musimy spojrzeć na jej życie całościowo. Naszym obowiązkiem jest pokazanie, że przez całe swoje życie bł. Karolina zaangażowana była w życie Kościoła i swojej wspólnoty parafialnej. Wielkość błogosławionej objawia-ła się w każdym momencie jej życia, a męczeńska śmierć stała się najgłębszym aktem zawierzenia Bogu. Dla nas błogosławiona ma być przykładem tego, że świętość może stać się udziałem każdego. Także tych, którzy żyją i działają w małych środowi-skach – powiedział ks. Hubert Nowak,
Po dotarciu do celu rozpoczęła się koncelebrowana Msza św. odpustowa, w której oprócz młodzieży wzięła udział liczna gru-pa mieszkańców wioski. Liturgii przewodniczył archidiecezjalny duszpasterz młodzieży, ks. Radosław Orchowicz, który przekazał zgromadzonym słowa pozdrowienia od ks. bp. Wojciecha Polaka.
Homilię wygłosił ks. Marcin Kwiatkowski, wikariusz w para-fii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. Kaznodzieja przybli-żył zebranym postać błogosławionej Karoliny, którą ukazał jako osobę głębokiej modlitwy, bezgranicznego zaufania Bogu, zaan-gażowaną w życie Kościoła. Podkreślił, że błogosławiona jest dla młodych ludzi symbolem troski o zachowanie czystości i za-angażowania w szeroko rozumiane apostolstwo.
Po zakończeniu liturgii młodzież zebrała się wokół ogniska na wspólnym śpiewie i zabawie. Późnym popołudniem w kaplicy rozpoczął się koncert śpiewającego w stylu gospel zespołu „Dzieci naszego taty” z Bydgoszczy.
Uroczystości odpustowe zakończyły się nieszporami, którym przewodniczył ks. Artur Janowicz, wikariusz w parafii pw. MB częstochowskiej w Orzechowie.

Sławomir Gacek

Polecamy