czwartek, 27 lutego 2020 r.

RCS – pytanie o miłość

„My wybieramy Ewangelię Chrystusa! My wybieramy miłość ofiarną, wymagającą i czystą. Chcesz się nad tym zastanowić?” – takie hasło kierowane jest do wszystkich młodych ludzi, którzy w parafii poklasztornej w Mogilnie pragną uczestniczyć w rekolekcjach Ruchu Czystych Serc. Ostatnie takie spotkanie zakończyło się w ubiegłą sobotę, 18 lutego br.

Ruch Czystych Serc powstał z inicjatywy dwumiesięcznika katolickiego „Miłujcie się!” i jest odpowiedzią na nieczystość i półprawdy jakie przynosi nam otaczający świat. Pozwala zauważać zniewolenia, które pod przykrywką dobra czyhają na różnych zakrętach naszych dróg. Uczestnicy Ruchu ślubują troskę o trwanie w stanie łaski uświęcającej. Podejmują się abstynencji od współżycia płciowego, aż do zawarcia związku małżeńskiego i walki o wolność od wszelkich nałogów.
W rekolekcjach Ruchu Czystych Serc w Mogilnie, które odbywały się w dniach od do 18 lutego br., uczestniczyło około 30 młodych ludzi, gimnazjalistów z całej Polski. Jednym głównych punktów rekolekcji było spotkanie z ks. dr. Mieczysławem Piotrowskim TCHR, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Miłujcie się”. Ponadto ich program wypełniła wspólna modlitwa i rozważania. Był też czas na zwiedzanie mogileńskiego klasztoru, zabawę i radosny śpiew.

Marcin Makohoński

Polecamy