czwartek, 27 lutego 2020 r.

Unijna dotacja dla Katedry w Gnieźnie

Gnieźnieńska katedra otrzymała ponad 4 mln. złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na renowację i konsekrację zabytkowych podziemi. O podziale unijnych funduszy na wielkopolską kulturę i turystykę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zdecydował w ubiegły piątek Regionalny Komitet Sterujący. Największą sumę - ponad 6 mln złotych otrzymał poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na remont i modernizację zabytkowej auli. Następne w kolejności pod względem wysokości dotacji były: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej i Bazylika Prymasowska w Gnieźnie. Otrzymały po nieco ponad 4 mln. złotych.
"Pieniądze przeznaczone zostaną na dokończenie prac konserwatorskich w katedralnych podziemiach oraz na renowację zabytkowych krat i portali wejściowych do kaplic. Część z nich wykorzystana zostanie także na konserwację sklepień w nawach bocznych i ambicie" - informuje ks. Jarosław Bogacz, diecezjalny konserwator zabytków archidiecezji gnieźnieńskiej. Starania o unijną dotację rozpoczęły się w styczniu ubiegłego roku. Jak dodaje ks. Jarosław Bogacz, otrzymane pieniądze wystarczą na pokrycie 3/4 kosztów planowanych prac konserwatorskich i renowacyjnych.

BG

Polecamy