wtorek, 18 lutego 2020 r.

Wspólna modlitwa

Już od czternastu lat, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w Kościele katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Chorego.

W Gnieźnie wzorem lat ubiegłych obchody diecezjalne zostały przełożone na niedzielę, 12 lutego, aby jak najwięcej osób chorych, cierpiących i starszych mogło uczestniczyć w uroczystej Mszy świętej w Bazylice Prymasowskiej, której w tym roku przewodniczył bp. Bogdan Wojtuś. W swej homilii odniósł się do hasła tegorocznego Dnia Chorego „Zdrowie psychiczne i godność człowieka". - Otoczmy troską i miłością niepełnosprawnych umysłowo – apelował. Wskazał również na trudną sytuację osób niepełnosprawnych umysłowo w sferze prawnej, socjalnej, a także społecznej, przy jednoczesnym ciągłym wzroście liczby zachorowań. – Pan Jezus swoją miłością i miłosierdziem uczy nas, aby przekraczać granice, które dzielą ludzi. Również te granice, które są widoczne między chorymi i zdrowymi – tłumaczył wiernym bp Bogdan Wojtuś. – Zbawienie, które On przyniósł jest dla wszystkich.
Biskup Wojtuś zwrócił także uwagę, że w modlitwie nie należy zapominać o wszystkich tych, którzy wspierają osoby chore w codziennej walce z cierpieniem i bólem. – Módlmy się także za tych, którzy opiekują się cierpiącymi. Za ich rodziny, wolontariuszy i pracowników służby zdrowia. Niech Maryja wspiera ich wszystkich i otacza swymi łaskami.
W niedzielnej Eucharystii, którą wspólnie z bp. Bogdanem Wojtusiem sprawowali ks. Jacek Dziel- dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ks. Maciej Pacanowski – Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych oraz ks. kan. Jan Kasprowicz - proboszcz parafii katedralnej, uczestniczyli nie tylko chorzy, niepełnosprawni i osoby starsze, ich najbliżsi oraz członkowie stowarzyszeń organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych, ale także przedstawiciele parlamentu i samorządowych władz miejskich i powiatowych.

Lucyna Muniak
W oprawę liturgiczną Mszy św. czynnie włączyły się osoby niepełnosprawne, treść tłumaczona była na język migowy, a całość transmitowało Radio Plus Gniezno.

Polecamy