czwartek, 27 lutego 2020 r.

Dąb Jana Pawła II w Nowej Wsi Wielkiej

29 kwietnia br. przy kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej posadzono „dąb Jana Pawła II”. Uroczyste zasadzanie dębów papieskich odbywa się obecnie w wielu miejscach na terenie całego kraju. Leśnicy polscy pragną w ten sposób uczcić pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II.

Inicjatywa sadzenia „dębów papieskich” zrodziła się podczas przygotowań do Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników do Rzymu, która odbyła się w kwietniu 2004 roku. Wówczas to Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił 500 żołędzi dębu szypułkowego, zebranych jesienią 2003 roku z dębu „Chrobry”, najstarszego drzewa tego gatunku w Polsce. Wiek tego, rosnącego w Piotrowicach (woj. lubuskie) dębu szacuje się na około 740 lat. Jego wysokość wynosi 29 m, a obwód 992 cm.
Poświęcone przez Ojca Świętego żołędzie trafiły następnie do leśnej szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, gdzie wyhodowano z nich sadzonki. Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Matysiaka, każde z 428 nadleśnictw w kraju otrzymało po jednej sadzonce. Sadzonka, którą otrzymało Nadleśnictwo Solec Kujawski, znalazła swoje miejsce przy kościele w Nowej Wsi Wielkiej.
Uroczystość sadzenia „dębu papieskiego” w Nowej Wsi Wielkiej zgromadziła licznie przybyłych mieszkańców parafii oraz gości, m.in. przedstawicieli władz samorządowych, kół łowieckich oraz leśniczych z terenu Nadleśnictwa Solec Kujawski. W słowie Bożym wygłoszonym podczas Mszy św. ks. prałat Mieczysław Bieliński, kapelan leśników diecezji bydgoskiej, podkreślił, iż dąb jest symbolem siły i trwania. Taka też winna być nasza wiara – mocna, niewzruszona i trwała. Taką wiarę, której Sługa Boży Jan Paweł II był wyjątkowym przykładem i mądrym nauczycielem, mamy obowiązek przekazać przyszłym pokoleniom, zaś dęby papieskie winny być przypomnieniem i znakiem przebogatego dziedzictwa Papieża – Polaka – powiedział ks. Bieliński.

Łukasz Myszka

Polecamy