wtorek, 18 lutego 2020 r.

Nasi nowi kapłani

Wybrani, powołani i już wkrótce posłani…

W sobotę 10 czerwca br. do liczącego obecnie 540 księży prezbiterium Kościoła Gnieźnieńskiego dołączy siedmiu nowych kapłanów. Po sześciu latach formacji intelektualnej i duchowej wyrażą oni ostateczną gotowość do służby Bogu i braciom we wspólnocie Kościoła, a przez sakrament święceń staną się uczestnikami i kontynuatorami misji samego Chrystusa, przewodząc Ludowi Bożemu, głosząc Ewangelię i sprawując sakramentalną posługę. Dzisiaj prezentujemy ich sylwetki:

Diakon Marcin Andrzejewski urodził się 21 kwietnia 1981 roku w Wągrowcu, a jego rodzinną parafią jest parafia pw. św. Wojciecha. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, w 2000 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W czasie ostatniego roku formacji seminaryjnej pełnił funkcję ceremoniarza oraz seniora roku.

Diakon Marcin Jankowski urodził się 16 września 1981 w Chełmie. Pochodzi z parafii pw. św. Marcina w Witkowie. Tam też ukończył Liceum Ogólnokształcące, po którym rozpoczął formację seminaryjną w Gnieźnie. Ostatnie cztery lata spędził na studiach w Rzymie.

Diakon Krzysztof Januchowski urodził się 17 lipca 1979 roku w Szamocinie. Pochodzi z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży. Formację seminaryjną rozpoczął w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Od 2004 roku, po zmianie granic archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, kontynuował swoją formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.

Diakon Romuald Karmoliński urodził się 14 maja 1970 roku w Wągrowcu.
Pochodzi z parafii pw. bł. Michała Kozala w Wągrowcu. W swoim rodzinnym mieście ukończył Średnie Studium Zawodowe. Po kilkuletniej pracy zawodowej wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W czasie ostatniego roku formacji seminaryjnej pełnił funkcję referenta ds. chorych.

Diakon Marcin Korybalski urodził się 24 sierpnia 1981 roku w Wągrowcu.
Pochodzi z parafii pw. Świętego Ducha w Rogoźnie. W rodzinnym mieście ukończył też Liceum Ogólnokształcące, a następnie wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Od października 2004 kontynuował swoją formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W czasie ostatniego roku formacji seminaryjnej pełnił funkcję referenta ds. powołań.

Diakon Łukasz Krucki urodził się 2 października 1980 roku w Koninie, a rodzinnie związany jest z parafią pw. bł. Michała Kozala w Słupcy. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Koninie. W 2000 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a od października 2004 roku kontynuował swoje przygotowanie do sakramentu kapłaństwa w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W czasie ostatniego roku formacji seminaryjnej pełnił funkcję wicedziekana.

Diakon Krzysztof Pecyna urodził się 1 grudnia 1978 roku w Inowrocławiu. Pochodzi z parafii pw. św. Wojciecha w Brześciu nad Gopłem. Do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie wstąpił po ukończeniu Technikum Samochodowego w Inowrocławiu. W czasie ostatniego roku formacji seminaryjnej pełnił funkcję wicedziekana.

Opracowała Lucyna Muniak

Polecamy