niedziela, 23 lutego 2020 r.

Nowa rzeczywistość – nowe wyzwania

W Gnieźnie odbyło się spotkanie robocze grupy kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec. Głównym tematem dwudniowych obrad (10-11 maja) była aktualna sytuacja Kościoła w obu krajach oraz duszpasterstwo polskojęzyczne za naszą zachodnią granicą.

Podczas zorganizowanej 11 maja konferencji prasowej abp Henryk Muszyński – współprzewodniczący grupy ze strony polskiej przyznał, że przyjęte przez obie strony wskazania dla duszpasterstwa polonijnego w Niemczech wymagają aktualizacji i koniecznych korekt. Nie da się bowiem ukryć, iż od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej liczba Polaków wyjeżdżających za naszą zachodnią granicę sukcesywnie rośnie. – Osobom tym trzeba zapewnić opiekę duszpasterską oraz pomoc w asymilacji – tłumaczył. – Wszystkich związanych z tym problemów nie da się rozwiązać na gruncie lokalnym, stąd nasze rozmowy. Oczywiście nie chodzi o to, by wypracowane przez lata zasady współpracy zmieniać, ale by je dostosować do nowej rzeczywistości.

Wymiana doświadczeń

Podczas obrad rozważano m.in. wysłanie większej liczby polskich księży do pracy w Niemczech, zwłaszcza do Berlina i Hamburga, gdzie żyje spora liczba Polaków. Jak przyznał bp Franz Kamphaus – współprzewodniczący grupy ze strony niemieckiej, stanowią oni w tych miasta jedną z najliczniejszych i najżywotniejszych grup narodowościowych. Dla Kościoła w Niemczech nie są jednak obcokrajowcami, bo – jak się wyraził – obcokrajowców w Kościele nie ma. Niemniej konieczne jest, by mieli możliwość uczestniczenia w Mszach św. i nabożeństwach odprawianych w języku polskim. Bp Kamphaus podkreślił również, iż obecność polskich katolików może stać się dla Kościoła w Niemczech wielkim ubogaceniem. – Mamy okazję czerpać z własnych doświadczeń i naprawdę wiele się od siebie nauczyć – dodał.
Obradujący w Gnieźnie biskupi omówili także aktualną sytuację Kościoła w obu krajach oraz poruszyli temat zbliżającej się pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski. Jak powiedział bp Kamphaus, w Niemczech oczekuje się jej z niemniejszym zainteresowaniem niż w Polsce. Jego zdaniem, wydarzeniem bezsprzecznie najważniejszym będzie wizyta Ojca Świętego w Auchwitz. – Papież Benedykt XVI przybędzie do miejsca, które jest symbolem najciemniejszych i najboleśniejszych czynów, jakie popełnili Niemcy na okupowanych ziemiach polskich – stwierdził. – Jestem przekonany, że wszystko co Ojciec Święty tam uczyni i powie, będzie miało ogromne znaczenie nie tylko dla was Polaków, ale także dla nas Niemców – podkreślił.

Po Limburgu Gniezno

Spotkania grupy kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec odbywają co roku, na przemian w Polsce i w Niemczech. W jej skład wchodzi sześciu biskupów: ze strony niemieckiej bp Franz Kamphaus z Limburga, bp Reinhard Marx z Trewiru i bp Rudolf Müller z Görlitz, ze strony polskiej abp Henryk Muszyński, abp Damian Zimoń z Katowic oraz bp Jan Kopiec z Opola. W obradach w Gnieźnie uczestniczyli także ks. Wolfgang Miehle – dyrektor krajowy ds. migracji przy Konferencji Episkopatu Niemiec, ks. prałat Lucjan Skolik – zastępca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, Ulrich Pöner – kierownik wydziału ds. Kościoła w świecie i migracji przy Konferencji Episkopatu Niemiec oraz ks. prałat Stanisław Budyn – rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. W ubiegłym roku spotkanie odbyło się w Limburgu.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy