wtorek, 18 lutego 2020 r.

Pokój i Dobro

Bezcenne dokumenty, księgi, przedmioty liturgiczne, a także obrazy i rzeźby oglądać można na zorganizowanej w gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego wystawie ,,Pokój i Dobro – Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku”. To pierwsza prezentacja ukazująca tak szeroko dzieje tych zgromadzeń, od momentu ich osiedlenia w Polsce, aż do kasaty przez władze pruskie.

Ekspozycję podzielono na cztery części. Pierwsza przybliża zwiedzającym burzliwe czasy średniowiecza i zawiera szereg bezcennych zabytków pochodzących z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie gnieźnieńskiego kompleksu klasztorno- kościelnego. W części tej zobaczyć można m.in. unikatowe i bardzo dobrze zachowane dokumenty oraz księgi, a także wyroby złotnictwa liturgicznego i rzeźby. Prawdziwym rarytasem jest dokument wystawiony w 1277 roku przez księcia Bolesława Pobożnego, na którym obok jego pieczęci widnieje, jedyna zachowana do naszych czasów, pieczęć jego żony bł. Jolenty.
Pozostałe trzy segmenty ekspozycji poświęcono kolejno: założycielowi zakonu św. Franciszkowi, duchowości franciszkańskiej oraz pochodzącym z Wielkopolski błogosławionym franciszkańskim. W części tej zobaczyć również można księgi rękopiśmienne i obrazy należące do zgromadzenia klarysek, które za panowania księcia Przemysła II osiedliły się w Gnieźnie. Prócz wspomnianych wcześniej zabytków na wystawie zgromadzono także przedmioty i szaty liturgiczne oraz sprzęty związane z codziennym życiem zakonników i zakonnic.
Gnieźnieńska wystawa czynna będzie do września br. Jej otwarciu towarzyszyła franciszkańska sesja naukowa poświęcona historii i życiu franciszkanów na ziemiach Polskich. Ekspozycja zainaugurowała także obchody 50-rocznicy istnienia Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy