niedziela, 23 lutego 2020 r.

Radosne dziękczynienie

W tym roku mija czterdzieści pięć lat od przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. bp. Bogdana Wojtusia. 20 maja 1961 roku, stojąc przed ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim w katedrze gnieźnieńskiej, wypowiedział on sakramentalne: „Adsum – oto jestem”, obierając kapłaństwo Chrystusowe jako cel i drogę swojego życia. W minioną niedzielę, 21 maja br., Czcigodny Jubilat dziękował Bogu za łaskę swojego powołania i kapłańskiej posługi.

W uroczystej Mszy św. dziękczynnej, która sprawowana była w katedrze gnieźnieńskiej, uczestniczyli księża kanonicy z Kapituły Prymasowskiej Archikatedry Gnieźnieńskiej i Kapituły przy Kościele Kolegiackim pw. św. Jerzego, współpracownicy z Kurii Metropolitalnej, profesorowie i klerycy z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, najbliższa rodzina Księdza Biskupa oraz mieszkańcy Gniezna. Eucharystii przewodniczył Biskup Jubilat, a słowo Boże wygłosił abp Henryk Muszyński. Dziękując za długie lata kapłańskiej, a także biskupiej posługi Arcybiskup Muszyński przypomniał również kolejne etapy życiowej i kapłańskiej drogi bp. Wojtusia.

Kapłaństwo dojrzewa
Po otrzymaniu święceń kapłańskich z rąk Prymasa Tysiąclecia, przyszły biskup pracował początkowo jako wikariusz w parafii pw. św. Mikołaja w Czeszewie, a następnie w parafii pw. św. Marcina w Jarocinie. Po trzech latach pracy w duszpasterstwie parafialnym, został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył doktoratem z teologii moralnej. Po powrocie do Gniezna ks. Bogdan Wojtuś został w 1971 roku mianowany diecezjalnym duszpasterzem rodzin, a później wykładowcą w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Był także zaangażowany w tworzenie Katolickiego Poradnictwa Rodzinnego na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. W 1982 roku kard. Józef Glemp mianował ks. Bogdana Wojtusia rektorem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W pamięci wykładowców i kleryków – jak podkreślił abp Muszyński – zapisał się jako troskliwy opiekun, poświęcający wiele uwagi formacji duchowej i intelektualnej alumnów. Jednocześnie dbał o polepszenie warunków dydaktycznych uczelni, tworząc nowe zakłady naukowe, pracownie oraz rozbudowując gmach seminaryjny. 8 października 1988 roku Ojciec św. Jan Paweł II mianował ks. rektora Bogdana Wojtusia biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Jako swoje zawołanie przyjął słowa „Evangelizare Pauperibus – Głosić Ewangelię ubogim”. Na forum ogólnopolskim bp Bogdan Wojtuś jest członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa oraz członkiem Rady Episkopatu Polski ds. Rodzin. Pełniąc posługę biskupa pomocniczego w naszej archidiecezji jest Wikariuszem Generalnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Moderatorem Kurii Metropolitalnej, przewodniczącym Wydziału Duszpasterstw Specjalistycznych, przewodniczącym Wydziału Budownictwa i Konserwacji Zabytków oraz wykładowcą w gnieźnieńskim seminarium duchownym.

Owoce posługi
W wygłoszonej podczas jubileuszowej Mszy św. homilii abp Henryk Muszynski dziękował świętującemu Biskupowi za 45 lat jego kapłańskiej posługi. – Drogi Księże Biskupie Bogdanie, dokładnie czterdzieści pięć lat temu, w tej czcigodnej bazylice usłyszałeś słowa „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”(J 15,16) – mówił Arcybiskup Gnieźnieński. – Zaakceptowałeś ten wybór Boga, poszedłeś za głosem który usłyszałeś w swoim sumieniu i swoim sercu. Odpowiedziałeś na Bożą miłość. Dzisiaj, kiedy stajemy wszyscy w tym samym miejscu, dziękujemy wraz z Tobą za ten pierwszy krok i za to wszystko, co jest konsekwencją tamtego wyboru, tamtej chwili, tamtego momentu, który przecież trwa. Trwa wybór, trwa przyjaźń z Chrystusem, trwa Boża miłość, której ustawicznie doświadczasz i której my doświadczamy za Twoją posługą. Dzisiaj wdzięcznym sercem cała archidiecezja, biskupi, kapłani oraz wierni włączają się w Twoje dziękczynienie. Dziękujemy Bogu, ale jednocześnie prosimy, abyś wzrastał w przyjaźni z Jezusem Chrystusem, aby dojrzewało coraz pełniej Twoje powołanie, które kształtowało się tutaj, u stóp relikwii św. Wojciecha. Wpatrzony w życie świętego biskupa męczennika przyjmowałeś ten wielki dar i ciągle doświadczasz jego orędownictwa i wstawiennictwa w całej swojej posłudze. Sądzę, że Twoją pracę kapłańską i biskupią można zamknąć w trzech wymiarach: praca formacyjna, praca administracyjna i posługa ewangelizacyjna w ścisłym tego słowa znaczeniu. Od 1992 roku mam radość zaliczać Ciebie do najbliższych moich współpracowników i to we wszystkich dziedzinach. Wiedz, że z Twoich bogatych przemyśleń i doświadczeń, korzystają dzisiaj nie tylko Komisje Episkopatu Polski, ale cała nasza archidiecezja.
Dziękując za szczere i serdeczne życzenia, bp Bogdan Wojtuś nie krył wzruszenia. Dziękował nie tylko Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu, ale wszystkim tym, którzy modlili się i modlą za powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkim tym, którzy w minionych latach wspierali go swoim słowem i czynem.


Marcin Makohoński

Polecamy