poniedziałek, 23 września 2019 r.

Mniej – więcej

W 2005 roku w archidiecezji gnieźnieńskiej wzrosła liczba osób przyjmujących Komunię św. oraz zawierających sakrament małżeństwa. Zmalała za to liczba wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach św.

Ze sprawozdania duszpasterskiego za rok 2005 wynika, że w niedzielnych Mszach św. uczestniczyło w roku ubiegłym średnio 44 procent wiernych, a więc o 2 procent mniej niż w roku 2004. Do 39 procent, czyli o 1,5 procent więcej niż w roku 2004 wzrósł natomiast odsetek wiernych przyjmujących Komunię św. Zwiększa się on sukcesywnie od kilku lat i dla porównania w roku 1980 wynosił 11,4 procent, w 1991 – 17 procent, a w 1999 – 31 procent.

Więcej chrztów i pogrzebów

Zwiększyła się także liczba chrztów, których było w ubiegłym roku 7 628, a więc o 437 więcej niż w roku 2004 oraz liczba pogrzebów, których w archidiecezji gnieźnieńskiej odbyło się 6 860, czyli o 99 więcej niż rok wcześniej. Wzrosła także liczba osób, które przystąpiły do sakramentu bierzmowania (11 323) oraz zawarły sakramentalny związek małżeński (3 668). Optymizmem napawa również odsetek wiernych, którzy przynajmniej raz skorzystały w 2005 roku z sakramentu pokuty. W archidiecezji gnieźnieńskiej sięgnął on 71 procent. Niepokojąca jest za to liczba związków nisakramentalnych, których odnotowano 11 258, czyli o 538 więcej niż w roku 2004.
W sprawozdaniu zawarto także uwagi księży proboszczów dotyczące życia wspólnot parafialnych. Wśród pozytywów duszpasterze wymieniali najczęściej liczny udział wiernych w Mszach św. sprawowanych w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, wzrastającą liczbę osób przystępujących do Komunii św. oraz spore zaangażowanie osób świeckich w organizację parafialnych spotkań dla młodzieży. Do negatywów natomiast zaliczono niepokojący wpływ prezentowanego w mediach obrazu Kościoła na wiernych, zwiększającą się sukcesywnie liczbę parafian wyjeżdżających do pracy zagranicę, a także niewielką aktywność młodych ludzi oraz dzieci po I Komunii świętej. Na alarm bije także – jak napisano – wzrastająca liczba wolnych związków, które częstokroć są aprobowane w rodzinach praktykujących i blisko związanych z Kościołem.

Służba liturgiczna górą

Z danych statystycznych wynika również, że w 2005 roku na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej pracowało 407 kapłanów, w tym 387 księży diecezjalnych i 20 księży zakonnych oraz 265 sióstr zakonnych. Do zakonów żeńskich wstąpiło 29, a do męskich 26 osób. Posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. pełniło 76 mężczyzn, a przy ołtarzu służyło w sumie 6 383 ministrantów oraz 2 111 lektorów. Oprawę liturgiczną przygotowywało natomiast 15 chórów, 78 scholi, 21 zespołów muzycznych oraz 3 kantorów. W ubiegłym roku w czasie dorocznych świętowojciechowych obchodów krzyże misyjne otrzymały 43 nowych misjonarzy, a na misjach pracowało 14 kapłanów pochodzących z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz jedna osoba świecka. W sprawozdaniu pokreślono także rozwój na przestrzeni ostatnich kilku lat duszpasterstwa rodzin oraz zaangażowanie wiernych w sztafetę modlitw o powołania.

Bernadeta Gozdowska


Odsetek osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii

1973 – 67%
1977 – 65,7%
1980 – 54%
1981 – 60,4%
1983 – 55,5%
1985 – 50%
1989 – 48,5%
1998 – 50,1%
2002 – 52%
2003 – 52%
2004 – 46%
2005 – 44%

Odsetek osób przyjmujących Komunię św.

1980 – 11,4%
1991 – 17%
1999 – 31%
2002 – 39%
2003 – 39%
2004 – 37,5%
2005 – 39%


Dane pochodzą ze sprawozdania przygotowanego przez ks. Franciszka Jabłońskiego z Wydziału Duszpasterstw Specjalistycznych Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

Polecamy