niedziela, 15 września 2019 r.

Narodowy Dzień Życia - Sympozjum

Z A P R O S Z E N I E

Sympozjum
Narodowy Dzień Życia – realizacja uchwały sejmowej


Niższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów MN
Markowice, 24 III 2006 r. (1000 – 1400)

Organizatorzy:
 Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie
 Niższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów MN w Markowicach
 Burmistrz Miasta i Gminy Strzelno
Program:
1. Występ chóru „CONFUOCO” z Wronowy
2. Wprowadzenie – bp dr Bogdan Wojtuś, Wikariusz Generalny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, członek Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski
3. Referat: „Szacunek dla życia od poczęcia po naturalny kres w świetle nauk medycznych” – doc. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, Kierownik Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Ordynator Oddziału Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Dr. J. Biziela w Bydgoszczy, Przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej
4. Referat: „Odpowiedzialność władz państwowych, szkoły i społeczeństwa za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego” - mgr Roman Maruszczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy
5. Występ chóru „HARMONIA” ze Strzelna
6. Dyskusja w grupach na temat: „Rodzina, szkoła – realizacja sejmowej uchwały”
7. Relacje z poszczególnych grup
8. Pokaz multimedialny – ks. dr Franciszek Jabłoński, Referent Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
9. Wolne głosy i zakończenie Sympozjum
10. Posiłek
Patronat honorowy:
 Prezydent Miasta Inowrocławia – Ryszard Brejza
 Starosta Powiatu Mogileńskiego – Tomasz Barczak
 Przełożony i Dyrektor Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach – o. dr Krzysztof Tarwacki OMI

Polecamy