czwartek, 19 września 2019 r.

Rekolekcje Towarzystwa św. Wojciecha

W dniach 10-12 marca br. w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie odbywały się wielkopostne rekolekcje Towarzystwa św. Wojciecha. Uczestniczyli w nich bracia z archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej.

Tematem tegorocznych rekolekcji, które głosił ks. dr Tomasz Głuszak, asystent Towarzystwa, były rozważania nad treścią Encykliki „Deus Caritas est” Benedykta XVI. Rozważano również zagadnienia dotyczące zaangażowania apostolskiego katolików świeckich w Kościele i świecie. Do Rościnna przybył także ks. kan. Jan Kasprowicz, kustosz sanktuarium św. Wojciecha, który przedstawił historię życia i kultu św. Wojciecha oraz bł. Radzyma Gaudentego.
W tegorocznych rekolekcjach Towarzystwa św. Wojciecha uczestniczyło 93 braci. 35 z nich to nowi członkowie, którzy w Rościnnie zostali uroczyście przyjęci w szeregi Towarzystwa. Jak podkreśla Tadeusz Bieniek, prezes Towarzystwa św. Wojciecha, wśród nowych członków przeważają ludzie młodzi, którzy przybyli z nowopowstałych kół w Żninie, Pyzdrach i Szamocinie.

Marcin Makohoński

Polecamy