niedziela, 22 września 2019 r.

Słudzy Eucharystii

Jedenastu alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie otrzymało posługę akolitatu.

- Przeznaczeni w specjalny sposób do tej posługi, starajcie się głębiej przeżywać Ofiarę Eucharystyczną i na jej wzór kształtować własne życie – mówił podczas Mszy św. sprawowanej 12 marca br. w gnieźnieńskiej katedrze bp Bogdan Wojtuś, który udzielił klerykom posługi akolitatu. Obrzęd rozpoczęło imienne wezwanie kandydatów, na które każdy z nich odpowiedział – Jestem. Jest to odpowiedź na głos wzywającego Boga, będąca jednocześnie wyrazem gotowości do wypełnienia Jego woli. Przypominając w pouczeniu o obowiązkach akolitów, bp Wojtuś podkreślił, iż uczestniczą oni w posługiwaniu Kościoła w sposób szczególny, pomagając kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzędu, a także, jako nadzwyczajni szafarze, udzielając Komunii świętej wiernym oraz zanosząc ją chorym. - Starajcie się zrozumieć duchowe znaczenie i istotę czynności, które będziecie wykonywać, abyście codziennie przez Jezusa Chrystusa składali siebie w ofierze, jako duchowy dar przyjemny Bogu – mówił. Po wysłuchaniu pouczenia kandydaci na akolitów przyjęli symbolicznie od bp. Wojtusia naczynie z chlebem, w którym to znaku powierzona im została posługa akolitatu. Odtąd zobowiązani są do godnego wypełniania powierzonych im przez Kościół zadań, wnikania w tajemnie Eucharystii oraz otaczania Jej pełną czcią i szczerym szacunkiem.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy