poniedziałek, 16 września 2019 r.

Stąd nasz ród

Już po raz dwudziesty drugi gnieźnieński oddział Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” zaprasza na sympozjum „Stąd nasz ród” oraz pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha.

W tym roku sympozjum odbędzie się 8 kwietnia br. pod hasłem „Polska i naród w 1040 rocznicę Chrztu Polski”. Spotkanie rozpocznie się w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie o godz. 10.00 wykładem ks. dr. hab. Bogdana Czyżewskiego, rektora PWSD w Gnieźnie na temat „Historyczna tożsamość narodu w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”. Następnie zgromadzeni wysłuchają wykładu ks. dr Mariana Aleksandrowicza, dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego zatytułowanego „Chrzest Polski - źródłem integrującym państwo i naród polski z Europą chrześcijańską” oraz Ziemowita Gawskiego, Przewodniczącego KS „Civitas Christiana”, który przedstawi referat zatytułowany „O godność człowieka i narodu – milenijny program odnowy życia społecznego”.
Sympozjum zakończy się przejściem do katedry, gdzie pielgrzymów powita ks. kan. Jan Kasprowicz, kustosz sanktuarium św. Wojciecha. O godz. 12.00 rozpocznie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyńskiego, podczas której modlić się będzie również młodzież uczestnicząca w II Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych w Gnieźnie.

Lucyna Muniak

Polecamy