poniedziałek, 23 września 2019 r.

By umocnić ducha

W dniach 19-26 października br. w parafiach wojskowych w Gnieźnie i Inowrocławiu odbywały się Misje Święte połączone z peregrynacją relikwii św. Faustyny oraz kopii obrazu Miłosierdzia Bożego.

Tematem przewodnim Misji Świętych, rozpoczętych w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego 4 czerwca br., jest tajemnica Bożego Miłosierdzia. W ten rekolekcyjny czas modlitwy i refleksji włączono także peregrynację relikwii św. Faustyny i kopii obrazu Jezusa Miłosiernego „Jezu ufam Tobie”. Pielgrzymujący wizerunek Chrystusa Miłosiernego został namalowany przez Janusza Antosza i jest wiernym odtworzeniem obrazu znajdującego się w łagiewnickim sanktuarium. Jego poświęcenia dokonał Ojciec św. Benedykt XVI podczas Mszy św. sprawowanej 26 maja br. na Placu Zwycięstwa w Warszawie. – Misje Święte trwać będą trzy lata i obejmą wszystkie parafie wojskowe oraz parafie Straży Granicznej w Polsce – mówi ks. płk Leonard Sadowski, proboszcz parafii wojskowej w Gnieźnie. – Do udziału w nich zaproszeni zostali zarówno żołnierze wraz z rodzinami, jak i wierni, w różny sposób związani z parafiami wojskowymi.

Ze Skwierzyna do Gniezna
Relikwie św. Faustyny oraz kopia obrazu Miłosierdzia Bożego przybyły do parafii pw. NMP Królowej Polski w Gnieźnie w czwartek, 19 października. Uroczyste wprowadzenie do kościoła odbyło się w obecności Pocztu oraz Kompani Honorowej 33. Bazy Lotniczej w Powidzu. Podczas sprawowanej z tej okazji Mszy św., w której uczestniczyli dowódcy jednostki w Powidzu, żołnierze, ich rodziny oraz mieszkańcy parafii, rozpoczęły się nauki rekolekcyjne, które przez kolejne dni głosił ks. płk Krzysztof Majsterek. Podczas swoich konferencji odwoływał się on głównie do historii życia św. Faustyny, jej myśli i modlitw, podkreślając, że dziś w różnych sferach naszego życia potrzeba prawdziwych apostołów miłosierdzia. – W czasie, w którym przychodzi nam żyć, Jezus zachęca nas, byśmy bezgranicznie zaufali Bożemu Miłosierdziu – mówił ks. Majsterek.
W program Misji Świętych została również wpisana uroczysta Msza św., którą sprawowano 20 października na Lotnisku Wojskowym w Powidzu. Następnego dnia w kościele garnizonowym odbyła się z kolei ceremonia poświęcenia i przekazania sztandaru Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Kombatantów RP – Osób Represjonowanych oraz ich Rodzin.

Z Gniezna do Inowrocławia
W niedzielę, 22 października, relikwie św. Faustyny i kopia obrazu Miłosierdzia Bożego zostały przewiezione do parafii wojskowej pw. św. Barbary i św. Maurycego w Inowrocławiu, gdzie następnego dnia rozpoczęły się Misje Święte. Prowadził je ks. kpt. Rafał Kaproń, proboszcz parafii wojskowej w Głogowie. Mówiąc o potrzebie kontynuowania tak bogatej kiedyś praktyki Misji Świętych, ks. kmdr ppor. Paweł Wójcik, proboszcz parafii wojskowej w Inowrocławiu, wyraził przekonanie, iż również dziś jest to niezwykle cenna forma ćwiczeń duchowych, które przyczyniają się do umocnienia wiary, ożywienia życia sakramentalnego, a nawet budzenia powołań kapłańskich i zakonnych.
W czwartek, 26 października, relikwie św. Fausytny i obraz Miłosierdzia Bożego zostały przewiezione z Inowrocławia do kolejnego miejsca peregrynacji, jakim w tych dniach jest Poznań.

Marcin Makohoński

Polecamy