środa, 18 września 2019 r.

Dzień Misyjny w Kościele Gnieźnieńskim

W niedzielę, 22 października br., już po raz 80 obchodzony był w Kościele Powszechnym Światowy Dzień Misyjny. W archidiecezji gnieźnieńskiej dni poświęcone szeroko rozumianemu Dziełu Misyjnemu Kościoła wypełniły okolicznościowe nabożeństwa, konferencje, prezentacje multimedialne oraz spotkania z misjonarzami.

Przedostatnia niedziela października obchodzona jest od 1926 roku jako Światowy Dzień Misyjny. Przez długie lata inicjatywa ta miała bardzo wąski zasięg. Działo się tak, ponieważ Dzień Misyjny obchodzony był tylko w krajach misyjnych, bądź też w Kościołach lokalnych, z których pochodzili misjonarze. Od przeszło 30 lat Światowy Dzień Misyjny obchodzony jest również w Polsce jako tzw. Niedziela Misyjna oraz połączony z nią Tydzień Misyjny. Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce przygotowują na ten czas specjalne materiały liturgiczne i katechetyczne, które w opinii duszpasterzy są niezwykle cenną pomocą zarówno w duszpasterstwie ogólnym, jak i w pracy z różnymi środowiskami i grupami. W kościołach przeprowadzana jest także zbiórka pieniężna na misje.

Misje w diecezji
Tydzień Misyjny w archidiecezji gnieźnieńskiej zainaugurowało Archidiecezjalne Spotkanie Misyjne, które odbyło się 21 października br. w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Uczestniczyli w nim duchowni oraz świeccy animatorzy misyjni z wielu parafii archidiecezji gnieźnieńskiej. W spotkaniu wziął również udział o. Manolo Torres MCCI, prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów w Polsce oraz redaktor naczelny dwumiesięcznika „Misjonarze Kombonianie”. W czasie obrad rozmawiano o kształcie i zakresie animacji misyjnej podejmowanej obecnie w parafiach i szkołach oraz dzielono się różnymi pomysłami, z których w tej pracy warto skorzystać. Omówiono również zagadnienia organizacyjne związane z przygotowaniem Kongresu Misyjnego Dzieci, który 26 maja 2007 roku odbędzie się w Gnieźnie.
- Podczas Tygodnia Misyjnego w wielu parafiach naszej archidiecezji, a także w szkołach i placówkach oświatowych organizowaliśmy spotkania z misjonarzami oraz prowadziliśmy zbiórkę pieniężną na rzecz misji – mówi Teresa Lewandowska, była świecka misjonarka w Czadzie, obecnie pracująca w diecezjalnym duszpasterstwie rodzin.

Marcin Makohoński

Polecamy