poniedziałek, 16 września 2019 r.

Honorowy Obywatel Mogilna

Do grona ośmiu Honorowych Obywateli Miasta Mogilna, wśród których znajdują się między innymi kardynał Józef Glemp, Prymas Polski oraz abp Henryk Muszyński dołączył w poprzednim tygodniu ksiądz prałat Eugeniusz Jaworski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mogilna nadany został ks. prałatowi Eugeniuszowi Jaworskiemu na mocy stosownej uchwały Rady Miejskiej, podjętej w dniu 20 września br. W uzasadnieniu decyzji napisano między innymi: „Ksiądz prałat Eugeniusz Jaworski podjął trud prawny, organizacyjny i budowlany, w celu wybudowania nowego kościoła w Mogilnie pod wezwaniem MBNP. Przez długich 13 lat pokonywał wiele trudnych wyzwań, by 26 września 1998 roku, w roku 600 – lecia nadania praw miejskich Mogilnu, została poświęcona przez arcybiskupa Henryka Muszyńskiego nowa świątynia”. Inicjatorem nadania tytułu był Jan Thiede, radny niezależny Rady Miasta Mogilna.
Uroczystość wręczenia wspomnianego tytułu księdzu prałatowi Eugeniuszowi Jaworskiemu miała miejsce w czwartek, 12 października br. w sali Urzędu Stanu Cywilnego, podczas okolicznościowej, 45. sesji Rady Miejskiej, której głównym punktem było uhonorowanie proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Mogilnie.
Ksiądz prałat Eugeniusz Jaworski odebrał Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mogilna z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Barteckiego. Sylwetkę kapłana oraz jego dokonania przybliżyła wiceprzewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Sarnowska.
W uroczystościach wzięło udział duchowieństwo oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się miedzy innymi: ks. kan. dr Andrzej Białczyk, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, reprezentujący Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego, ks. dr kan. Bronisław Michalski, dziekan trzemeszeński, ks. kan. Stanisław Fimiak z Gniezna oraz ks. proboszcz Tomasz Walterbach z Mogilna.
Podczas uroczystości odczytano listy gratulacyjne nadesłane przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski i abp. Henryka Muszyńskiego.


SŁAWOMIR GACEK

Polecamy