niedziela, 15 września 2019 r.

Milenium śmierci bł. Radzyma Gaudentego

Wierni z całej archidiecezji gnieźnieńskiej przybyli dziś do kościoła bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie, by uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających 1000. rocznicę śmierci pierwszego Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego. Mszy św. koncelebrowanej przez kilkunastu arcybiskupów i biskupów przewodniczył kard. Miloslav Vlk z Pragi. Telegram z zapewnieniem o modlitwie i duchowej łączności przysłał także Ojciec Święty Benedykt XVI.


,,Jednoczę się w duchu z polskimi biskupami, duchowieństwem oraz wiernymi archidiecezji gnieźnieńskiej, którzy świętują rok milenijny śmierci bł. Radzyma Gaudentego, pierwszego Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego. Ten to benedyktyn z rzymskiego Awentynu, przyrodni brat św. Wojciecha, razem z nim wyruszył na misję do Prusów u wybrzeży Bałtyku. Był świadkiem męczeństwa św. Wojciecha i głosicielem jego świętości (…) Kiedy dziś wspominanym tę znamienitą postać, sięgamy samych korzeni Kościoła w Polsce. Dziękujemy Opatrzności Bożej, że jego początki związał z osobami św. Wojciecha – pierwszego męczennika i patrona oraz bł. Radzyma Gaudentego – pierwszego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, na których świadectwie wiary kolejne pokolenia mogły budować tysiącletnią tradycję życia religijnego w Polsce” – napisał Benedykt XVI.

Telegram odczytał na początku Mszy św. abp Henryk Muszyński. W Eucharystii uczestniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp oraz kilkunastu arcybiskupów i biskupów m.in.: abp Stanisław Gądecki z Poznania, abp Marian Gołębiewski z Wrocławia, bp Jan Tyrawa z Bydgoszczy, bp Andrzej Dziuba z Łowicza, bp Tomasz Peta z Kazachstanu oraz bp Zbigniew Kiernikowski z Siedlec. Obecne były także lokalne władze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wierni z parafii mających za patrona św. Wojciecha z różnych zakątków Polski.

W homilii Mszy św. abp Henryk Muszyński przypomniał pokrótce dzieło bł. Radzyma Gaudentego, którego zasługi dla Kościoła w Polsce są ogromne, a który ciągle jeszcze jest postacią mało znaną. Jak mówił, przed 1000 z górą lat wraz z Ewangelią przyniesioną przez św. Wojciecha i bł. Radzyma Gaudentego, na naszych praojców spłynęła łaska chrztu św. i rozpoczął się mozolny proces ewangelizacji. Wiara w bożków ustąpiła wierzę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, której do dziś jesteśmy wyznawcami. Na rozstajach dróg stanęły krzyże, które i dziś stoją, będąc drogowskazami do domu Ojca Niebieskiego. Jesteśmy uczestnikami tej samej mocy Ducha Świętego, która ongiś otrzymali Apostołowie w Wieczerniku, i której świadkami byli św. Wojciech i bł. Radzym Gaudenty, potrzeba nam jednak nowego zrywu umysłów i serc oraz odwagi pierwszych męczenników.


Metropolita gnieźnieński podkreślił również, że w świecie, który jest w dużym stopniu głuchy na głos Boga, trzeba nam na nowo otworzyć się na Ewangelię Chrystusa. W świecie, gdzie ginie poczucie świętości, trzeba nam ponownie odkryć i pielęgnować we własnym życiu to, co święte. W świecie egoizmu, przemocy, gwałtu i terroryzmu trzeba nam heroicznych świadków miłości Jezusa Chrystusa. Takimi świadkami byli właśnie św. Wojciech i bł. Radzym Gaudenty. Pierwszy przypieczętował swoje świadectwo śmiercią, drugi świętością życia. To dla nas ogromne zobowiązanie – mówił abp Muszyński, dodając, że św. Wojciech i bł. Radzym Gaudenty wołają dziś do nas potężnym głosem o zgodę i jedność. Wołają o porzucenie partykularnych interesów i odnowę naszych serc, a przez nią o odnowę naszej Ojczyzny
Obchody milenium śmierci bł. Radzyma Gaudentego rozpoczęły się w Gnieźnie 5 października. Zainaugurowało je otwarcie wystawy ,,Wielkopolska kolebką chrześcijaństwa” w Muzeum Początków Państwa Polskiego, po której w sąsiednim Kolegium Europejskim odbyło się sympozjum naukowe nt. początków polskiej organizacji kościelnej i państwowej. W konferencji uczestniczyli wykładowcy z m.in. poznańskiego uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, uniwersytetu szczecińskiego, Instytutu Slawistyki PAN oraz gnieźnieńskiego Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

W ramach obchodów milenijnych w gnieźnieńskiej parafii bł. Radzyma Gaudentego – jedynej na świecie mającej go za patrona – wystawiony został spektakl o życiu pierwszego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego oraz odbył się finał konkursów zorganizowanych w gnieźnieńskich szkołach. Dziś wieczorem natomiast odbędzie się w niej koncert grupy rockowej księży.

Bł. Radzym Gaudenty urodził się między 960 a 970 rokiem w czeskich Libicach. Był synem panującego tam księcia Sławnika. Matka Radzyma nie jest znana. W 988 roku wraz z Wojciechem udał się do Rzymu i tam wstąpił do klasztoru benedyktynów na Awentynie, przyjmując zakonne imię Gaudenty. W opactwie tym otrzymał także święcenia kapłańskie. W 997 roku przybył na dwór księcia Bolesława Chrobrego i stąd wyruszył wraz z Wojciechem z misją chrystianizacyjną do Prusów. 23 kwietnia 997 roku był naocznym świadkiem męczeńskiej śmierci swego przyrodniego brata, a później uczestniczył w sprowadzeniu jego ciała do Gniezna.

Na początku 998 roku Radzym-Gaudenty udał się do Rzymu, by wspomóc starania o kanonizację Wojciecha. Do Gniezna wrócił w roku 1000, wraz z pielgrzymującym do grobu św. Wojciecha cesarzem Ottonem III.
Według katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich Radzym-Gaudenty zmarł w 1006 roku, a kalendarz liturgiczny Kościoła w Polsce umieszcza jego doroczne wspomnienie w dniu 14 października.

I
bg/Gniezno KAI

Polecamy