środa, 18 września 2019 r.

Odszedł Czciciel Bożego Miłosierdzia

W dniu 23 września br. zmarł ks. kanonik dr Tadeusz Piekarski, długoletni administrator parafii w Lubczu i Czerniejewie, wykładowca teologii moralnej w zakonnych Seminariach Duchownych w Lądzie, Kazimierzu Biskupim oraz Bąblinie. W pamięci wiernych i przyjaciół zapisał się jako troskliwy i gorliwy duszpasterz, człowiek wielkiego serca i niezwykłej pogody ducha.

Ks. Tadeusz Piekarski urodził się 1 marca 1914 roku w Porębie Radlnej, w powiecie tarnowskim. W 1934 roku zdał egzamin dojrzałości. Trudności związane z przyjęciem go do seminarium duchownego w jego rodzimej diecezji spowodowały, iż wstąpił w następnym roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Łucku na Wołyniu. Tam też odbył całą formację przygotowującą go do kapłaństwa. 29 czerwca 1941 roku, w Sanktuarium Maryjnym w Tuchowie k. Tarnowa, otrzymał z rąk bp. Edwarda Komara święcenia kapłańskie.

Duszpasterz i nauczyciel
Miejscem pierwszej posługi wikariuszowskiej ks. Tadeusza Piekarskiego była parafia pw. Znalezienia Krzyża Św. w Ochotnicy Dolnej, w diecezji tarnowskiej. We wrześniu 1943 roku został mianowany wikariuszem w parafii pw. Św. Trójcy w Jurkowie, gdzie pozostał do lipca 1945 roku. W tym samym roku skierowano ks. Piekarskiego do pracy w archidiecezji gnieźnieńskiej, do której niedługo potem został inkardynowany . Była to częsta praktyka w latach powojennych, kiedy to diecezje liczące nieco więcej kapłanów udzielały pomocy diecezjom, w których brakowało księży.
Po przejściu do archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Piekarski został skierowany do posługi wikariuszowskiej w parafii pw. Św. Trójcy w Bydgoszczy. Po dwóch miesiącach został przeniesiony do Pleszewa, gdzie obok zadań parafialnych, pełnił również obowiązki kapelana w Domu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP. W listopadzie 1945 roku ks. Tadeusz Piekarski został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Jarocinie, gdzie pracował do 1947 roku.
Pierwszą samodzielną placówką duszpasterską, którą objął w 1947 roku, w charakterze administratora, była parafia pw. Świętego Krzyża w Bieganowie oraz parafia pw. św. Mikołaja w Zielińcu. W październiku 1948 roku ks. Piekarski został mianowany administratorem parafii pw. św. Mateusza w Lubczu.
Posługując w Lubczu odbył zaocznie studia specjalistyczne na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1952 roku, uzyskując tytuł doktora teologii. W latach 1958-1964 był wykładowcą w Instytucie Teologicznym Misjonarzy Św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Przez kilka lat wykładał również teologię moralną i katolicką etykę społeczną w Instytucie Teologicznym Księży Salezjanów w Lądzie n. Wartą oraz w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy Św. Rodziny w Bąblinie.

„Dłubał całymi nocami”
14 lutego 1969 roku ks. Piekarski został mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie. We wrześniu 1988 roku ks. kard. Józef Glemp nadał mu godność kanonika honorowego Kapituły Łucko-Żytomierskiej. W 1991 roku został przeniesiony w stan spoczynku. – Po przejściu na emeryturę zamieszkał, jako rezydent, w parafii pw. Św. Ducha we Wrześni – mówi ks. Szczepan Kowalski, przyjaciel śp. ks. Tadeusza Piekarskiego. Po 7 latach wyprowadził się w swoje rodzinne strony. W 2004 roku powrócił jednak do archidiecezji gnieźnieńskiej i aż do śmierci mieszkał w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie. – W Domu Księży Seniorów bardzo chętnie oddawał się swojej pasji – rzeźbiarstwu. Chyba każdy z nas, mieszkańców Domu, z okazji różnych osobistych uroczystości otrzymał od niego drewniane stacje Drogi Krzyżowej. To one będą nam teraz o Nim przypominały – dodaje ks. Kowalski.
– Ks. Tadeusza poznałem jeszcze jako wikariusz w Czerniejewie – mówi ks. Lech Mąka, proboszcz parafii w Sokolnikach. – Od tego czasu byliśmy związani ogromną przyjaźnią. To był człowiek konkretny, wymagający i uparcie dążący do wyznaczonego sobie celu. Mało dbał o siebie, podkreślając zawsze, że najważniejszy jest Kościół. Był również wielkim czcicielem Miłosierdzia Bożego, czego wyrazem były poczynione przez niego fundacje obrazów Miłosierdzia Bożego dla kościołów w Czerniejewie i Sokolnikach. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale również dla innych pozostanie na zawsze wzorem ojcowskiej troski o drugiego człowieka.

Marcin MakohońskiUroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. dr. Tadeusza Piekarskiego odbyły się we wtorek, 26 września br. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. Po Eucharystii ciało zmarłego kapłana zostało złożone na miejscowym cmentarzu.

Polecamy