niedziela, 15 września 2019 r.

SKOK przez pierwszą dekadę

W tym roku mija 10 lat od powstania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni. W chwili powstania wrzesińskie koło SKOK liczyło zaledwie 30 członków. Obecnie w dwudziestu trzech oddziałach, rozrzuconych po całej Wielkopolsce jest ich ponad 20 tysięcy. W minioną sobotę, 7 października br., odbyły się w Gnieźnie uroczyste obchody 10-lecia istnienia i działalności Kasy.

- Celem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest świadczenie pomocy finansowej osobom o bardzo niskich dochodach, a więc rencistom, emerytom, a także rodzinom wielodzietnym – mówi Karol Nowak, wiceprezes Zarządu SKOK we Wrześni. – Dla wielu z nich jest to jedyna możliwość uzyskania pożyczki lub kredytu, co jest niezmiernie ważne ze względu na trudną sytuację materialną, w której znajduje się dziś wiele polskich rodzin.
Jak dodaje wiceprezes Nowak, SKOK im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrześni jest instytucją budzącą wśród swoich członków poczucie bezpieczeństwa, nie tylko dzięki korzystnej ofercie, ale przede wszystkim dzięki przywiązaniu do wartości, których uosobieniem jest patron Kasy – Kardynał Stefan Wyszyński. Przypomniał o tym również abp Henryk Muszyński w homilii wygłoszonej podczas uroczystej Mszy św., sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Kasy. Po Eucharystii pracownicy, działacze oraz członkowie SKOK-u udali się do auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie odbyła się druga część jubileuszowego spotkania.

Kasy pobożne
Z krótkim wystąpieniem zwrócili się do zgromadzonych między innymi ks. dr Kazimierz Kurek, historyk z Łodzi oraz ks. kan. dr Kazimierz Głów, proboszcz parafii farnej we Wrześni i założyciel SKOK-u im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrześni. Prelegenci wskazywali na bogatą historię instytucji wspierających najuboższych i potrzebujących, które powstawały już w XVI wieku. Bardzo wiele miejsca poświęcono również osobie i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jako pierwszy użył pojęć: teologia pracy i teologia chleba, by zwrócić szczególną uwagę na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Prelegenci podjęli również refleksję nad kierunkami rozwoju i zadaniami, jakie w najbliższej przyszłości muszą podjąć kasy spółdzielcze. – Bardzo potrzebne jest dzisiaj zainicjowanie i rozwinięcie formacji społecznej w obrębie przedsiębiorczości – mówił ks. dr Kurek. – Bez odpowiedniej formacji społecznej żadna inicjatywa nie będzie mogła bowiem przynieść pożądanych owoców. Musimy pamiętać, że Kasa to współuczestnictwo, współudział. Tu nie chodzi tylko o czysty zysk, czy właściwy bilans, ale nade wszystko o dobrze zorganizowaną i realizowaną przez wszystkich pracę.
Jubileuszowe spotkanie stało się również okazją do podjęcia nowej inicjatywy. SKOK im. kard. Stefana Wyszyńskiego zawarł porozumienie z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w sprawie finansowania z własnych środków Programu „Skrzydła”, realizowanego przez gnieźnieńską Caritas. Program ten obejmuje pomoc materialną dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, czy też zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi. Jak zapowiedzieli przedstawiciele SKOK-u, nie jest to jednorazowa pomoc finansowa. W kolejnych miesiącach i latach pragną oni w jeszcze szerszym zakresie włączać się czynnie w akcje dobroczynne organizowane przez Caritas.

Marcin Makohoński

Polecamy