poniedziałek, 23 września 2019 r.

Sympozjum naukowe w Kolegium Europejskim

Początki polskiej organizacji kościelnej i państwowej były tematem sympozjum naukowego, które odbyło się 5 października w Kolegium Europejskim w Gnieźnie. Konferencję zorganizowano w ramach obchodów milenium śmierci bł. Radzyma Gaudentego – pierwszego Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego.

W sympozjum uczestniczyli wykładowcy m.in. z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Slawistyki PAN, Uniwersytetu Szczecińskiego, gnieźnieńskiego Kolegium Europejskiego oraz Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Tematyka wszystkich prelekcji dotyczyła początków państwowości polskiej, tworzenia się struktur kościelnych oraz postaci bł. Radzyma Gaudentego, który – zdaniem abp Henryka Muszyńskiego – odegrał w dziejach naszego kraju niebagatelną rolę.
– Błogosławiony Radzym Gaudenty jest ciągle jeszcze postacią mało znaną, niemniej jego zasługi dla Kościoła w Polsce są trudne do przecenienia – mówił abp Muszyński, przypominając, że to właśnie pierwszy Arcybiskup Gnieźnieński scalił chrześcijaństwo misyjne na ziemiach polskich oraz położył podwaliny pod struktury kościelne, a pośrednio także i państwowe w naszym kraju. – Wszystko to, czego dokonał zasługuje na naszą baczniejszą uwagę, bowiem to dzięki niemu w dużej mierze Polska umocniła swoją pozycję w rodzinie chrześcijańskich narodów Europy.
Podobnego zdania jest ks. dr Marian Aleksandrowicz, dyrektor gnieźnieńskiego Archiwum Archidiecezjalnego, który podczas sympozjum przybliżył zebranym okoliczności tworzenia się i rozwoju organizacji kościelnej na ziemiach polskich. Według niego, działalność bł. Radzyma Gaudentego nie tylko doprowadziła do powstania i umocnienia się struktur kościelnych, ale także ułatwiła koronację Bolesława Chrobrego, który w ten sposób uniezależnił młode państwo polskie od sąsiadów.

BG

Polecamy