środa, 15 lipca 2020 r.

To zadanie jest łaską…

„Bezinteresownie pomagać człowiekowi będącemu w potrzebie, kierując się uzasadnionym dobrem osoby potrzebującej pomocy”- takie słowa uroczystego ślubowania wypowiedziało w niedzielę, 1 października br. w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy, 26 nowych wolontariuszy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, pochodzących głównie z Gniezna i Słupcy.

Ślubowanie nowych wolontariuszy odbyło się podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył bp Wojciech Polak. W wygłoszonym słowie Bożym ks. Biskup podjął refleksję nad chrześcijańskim rozumieniem posługi miłości wobec potrzebujących. - Kto pomaga, ten dostrzega, że właśnie w ten sposób i jemu udzielana jest pomoc. Nie jest zatem jego zasługą, ani tytułem do chluby fakt, że może pomagać. To zadanie jest łaską – powiedział w homilii bp Wojciech Polak, odwołując się do myśli Ojca świętego Benedykta XVI, zawartych w encyklice „Deus Caritas est”.
Aby zostać przyjętym do grona wolontariuszy, kandydaci musieli przejść najpierw szczegółową rozmowę kwalifikacyjną. Od wyników tej rozmowy zależało z kolei, czy kandydat może zostać wolontariuszem i gdzie ewentualnie mógłby podjąć swoją pracę. Kolejnym krokiem jest podpisanie porozumienia o współpracy wolontaryjnej. Po dwóch tygodniach rozpoczyna się podstawowe szkolenie, które obejmuje zarówno zagadnienia prawne, jak i porady praktyczne, dotyczące opieki nad osobami niepełnosprawnymi i cierpiącymi. Szkolenie kontynuowane jest później w ramach specjalistycznych praktyk. Całość kończy się uroczystym ślubowaniem połączonym z wręczeniem identyfikatora, który jest swoistego rodzaju „dokumentem tożsamości” każdego wolontariusza Caritas.

Lucyna Muniak

Polecamy