czwartek, 19 września 2019 r.

W jasnych szatach

Od czterech lat przy kościele parafialnym pw. Św. Ducha w Rogoźnie prowadzone są cykliczne prace remontowe i konserwatorskie. Efekty tych przedsięwzięć stają się z roku na rok coraz bardziej widoczne, a dominującą tu jeszcze do niedawna szarość, zastępują nowe, jasne barwy. W niedzielę, 1 października br. zakończono oficjalnie kolejny etap remontów. Podczas uroczystej Mszy św. abp Henryk Muszyński poświęcił odnowione mury świątyni.

Zakrojone na szeroką skalę prace remontowe przy kościele pw. Św. Ducha w Rogoźnie rozpoczęły się w 2002 roku, a ich pierwszym etapem było uporządkowanie otaczającego świątynię placu. – Przeprowadziliśmy wówczas niwelację terenu oraz ustawiliśmy nowe ogrodzenie – mówi ks. Eugeniusz Śliwa, proboszcz parafii. – Następnie utwardziliśmy przykościelny plac i ułożyliśmy blisko dwa tysiące metrów kwadratowych kostki brukowej. Z czasem powstały nowe trawniki, a całość ubogaciły kwiaty i krzewy. W ubiegłym roku podjęte zostały natomiast prace przy renowacji zewnętrznej elewacji świątyni. W pierwszej fazie odrestaurowano najbardziej widoczną, frontową ścianę kościoła. W bieżącym roku wykonano pozostałą część, a prace te przeprowadziła specjalistyczna firma remontowa z Leszna.
Zakończenie ostatniego w tym roku etapu prac remontowych odbyło się w niedzielę, 1 października br. Z tej okazji uroczystą Mszę św. sprawował abp Henryk Muszyński, który dokonał poświęcenia odnowionych murów oraz figury Matki Boskiej Fatimskiej, ustawionej niedawno na przykościelnym placu. To już drugi postument, który znajduje się w otoczeniu kościoła. Od ubiegłego roku stoi tu bowiem popiersie Jana Pawła II.
Uroczystości wieńczące kolejny etap remontów w rogozińskiej parafii nie oznaczają ich definitywnego końca. Jak podkreśla ks. proboszcz Eugeniusz Śliwa, jeszcze w tym roku zostanie zakupione drewno potrzebne do budowy nowych ławek w kościele. W najbliższych planach jest również wymiana oświetlenia w świątyni oraz gruntowny remont zakrystii.

Marcin Makohoński

Polecamy