niedziela, 23 lutego 2020 r.

W katedralnych podziemiach

Od trzech tygodni w podziemiach Bazyliki Prymasowskiej prowadzone są prace archeologiczno-konserwatorskie oraz aranżacyjne. Efekt mozolnych zabiegów specjalistów będzie widoczny już jesienią br. Zostanie tam między innymi wybudowana kaplica, która swoim wyglądem nawiązywać będzie do tych z przełomu XI i XII wieku. Poświęcona ona zostanie bł. Radzymowi Gaudentemu, pierwszemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu.

Obecnie grupa archeologów prowadzona przez Tomasza Janiaka z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zespół specjalistów Piotra Niemcewicza z Torunia prowadzi prace porządkowe i konserwacyjne w południowej nawie bocznej podziemi katedry. Pogłębiane są niektóre krypty oraz oczyszczane i konserwowane pamiątkowe tablice. Kolejnym etapem prac będzie położenie w podziemiach ceramicznej posadzki. Jej geometryczne motywy nawiązują do tych z XII wieku.
- W absydzie bocznej nawy, w której obecnie pracują archeolodzy i konserwatorzy, zostanie umieszczony ołtarz, nawiązujący swym wyglądem do małych ołtarzy romańskich – tłumaczy ks. kan. Jan Kasprowicz, proboszcz parafii katedralnej. – Dzięki temu w podziemiach katedry, będzie można odprawiać nabożeństwa i Msze św., ubogacając tym samym obchody różnych rocznic lub uroczystości.
Modernizacji ulegną także krypty znajdujące się pod kaplicą Łubieńskiego. Powstanie tam nekropolia Prymasów, w której zostaną umieszczone trumny z ich doczesnymi szczątkami. Natomiast w tzw. sali wejścia do podziemi, wypisane zostaną nazwiska wszystkich arcybiskupów gnieźnieńskich. Zostanie tam również umieszczona kamienna płyta z XVIII wieku z wyrytymi słowami w języku łacińskim przypominającymi o przemijaniu ludzkiego życia. Słowa te będą przetłumaczone w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim. Prace w gnieźnieńskiej katedrze są możliwe dzięki funduszom pochodzącym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków archidiecezji gnieźnieńskiej.


Marcin Makohoński

Polecamy