wtorek, 18 lutego 2020 r.

Wasza służba jest miłością

W niedzielę, 23 lipca br. uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, sprawowaną w bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, zainaugurowano krajowe obchody Święta Policji. Kontynuacją tych uroczystości były obchody regionalne, które w województwie kujawsko-pomorskim zorganizowano w sobotę, 29 lipca br. w Inowrocławiu.

Wojewódzkie Święto Policji rozpoczęto od Mszy św. w kościele pw. Św. Krzyża, której przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. Uczestniczył w niej również ks. prał. Stanisław Kotowski – kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Obecni byli przedstawiciele władz Policji z insp. Krzysztofem Gajewskim – komendantem wojewódzkim, jak również przedstawiciele władz państwowych, powiatowych i samorządowych regionu. Wyjątkowego dostojeństwa liturgii nadała obecność Kompanii Honorowej Policji oraz oprawa muzyczna przygotowana przez Orkiestrę Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
Ksiądz biskup w Słowie Bożym wskazał na przesłanie Soboru Watykańskiego II
w zakresie dobra wspólnego społeczeństwa, nawiązując do służby, jaką pełni Policja. – Instytucja, jaką jest Policja, ma służyć dobru człowieka, dobru osoby ludzkiej – podkreślał Ks. Biskup. – Modlimy się dzisiaj, byście kierując się fachowością i roztropnością, umieli postępować właściwie w każdej sytuacji. Byście uniknęli niebezpieczeństw, na które jesteście narażeni. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, byście stali na straży dobra ludzkiego.
Tego dnia wręczono również nominacje i odznaczenia. Święto Policji zakończyło się w Kruszwicy poświęceniem i otwarciem nowego komisariatu.

Jacek Nijak

Polecamy