środa, 3 czerwca 2020 r.

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej powoła ,,Bractwo Terebint"

"Będzie to coś na kształt klubu zrzeszającego naszych darczyńców i partnerów biznesowych" - tłumaczy ks. Jacek Dziel, dyrektor gnieźnieńskiej Caritas. Jak dodaje, celem powołania bractwa jest usystematyzowanie i zacieśnienie współpracy Caritas z wspierającymi jej działalność firmami i instytucjami. "Ze swojej strony Caritas proponuje organizację spotkań i konferencji, dostarczanie materiałów dotyczących współpracy, pomoc w nawiązywaniu kontaktów miedzy partnerami biznesowymi oraz inicjowanie i koordynowanie współpracy z mediami. W zamian za to oczekuje od swoich partnerów biznesowych systematycznego wspierania działalności Caritas, pozyskiwania nowych darczyńców oraz upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu" - wyjaśnia ks. Dziel.

Propozycję utworzenia ,,Bractwa Terebint" przedstawiono podczas spotkania przedstawicieli firm wspierających kampanie charytatywne gnieźnieńskiej Caritas z abp. Henrykiem Muszyńskim, które odbyło się 23 stycznia. Uczestniczyli w nim zarówno lokalni przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele firm działających na terenie Poznania, Bydgoszczy, Warszawy i Kołobrzegu. Jak zapowiada ks. Dziel, projekt statutu, regulamin oraz szczegółowe warunki współpracy przedstawione zostaną podczas kolejnego spotkania darczyńców Caritas, kiedy to bractwo zostanie oficjalnie powołane do życia.

"Terebint" to nazwa palestyńskiej odmiany dębu. W Piśmie Świętym po raz pierwszy pojawia się w Księdze Rodzaju (35,8) - zmarłą Deborę (piastunkę Rebeki), pochowano w pobliżu Betel pod terebintem, który odtąd zwano "Terebintem (dębem) Płaczu". Także pod terebintem Jozue wzniósł kamień dla upamiętnienia odnowienia przymierza ludu Izraela z Bogiem (Joz 24,26). Ogromne terebinty to najstarsze drzewa rosnące pojedynczo w Dolnej Galilei i na pustyni Negeb. Są symbolem mocy i potęgi w surowym klimacie pustyni.


BG

Polecamy