niedziela, 31 maja 2020 r.

Gnieźnieńska Caritas będzie współpracować z Business Centre Club

Kanclerz Loży Wielkopolskiej BCC Szczepan Gawłowski oraz dyrektor gnieźnieńskiej Caritas ks. Jacek Dziel zawarli wstępne porozumienie o współpracy. W jej ramach Loża Wielkopolska BCC obejmie swoim patronatem działania podejmowane przez Caritas.


,,Współpraca z Business Centre Club umożliwi nam propagowanie naszej działalności statutowej niejako na szerszym forum – mówi ks. Jacek Dziel. – Będziemy mieli okazję zaprezentować to, co robimy większej liczbie wielkopolskich przedsiębiorców i tym samym zyskiwać nowych partnerów i darczyńców. Myślę, że dzięki temu nasza działalność na rzecz potrzebujących będzie jeszcze bardziej owocna” – dodaje dyrektor gnieźnieńskiej Caritas.
Business Centre Club powstał w 1991, by wspierać i integrować środowisko przedsiębiorców. Zrzesza on ponad 1100 głównie prywatnych, polskich i zagranicznych firm reprezentowanych przez blisko 2000 przedsiębiorców. Klub promuje firmy członkowskie w kraju i za granicą, pozyskuje dla nich nowych kontrahentów, prowadzi działalność szkoleniową i edukacyjną oraz udziela pomocy prawnej.
Loża Wielkopolska jest obecnie największą z lóż w Polsce - zrzesza 115 firm członkowskich i blisko 200 osób. Porozumienia z gnieźnieńską Caritas zostanie oficjalnie podpisane podczas najbliższego spotkania klubowego, które odbędzie się w połowie lutego.

BG

Polecamy