poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Minęło 87 lat…

W uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) mieszkańcy Inowrocławia oddali hołd powstańcom wielkopolskim, którzy 87 lat temu, w tym właśnie dniu, przynieśli miastu wolność.

Rocznicowe uroczystości rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele pw. Zwiastowania NMP pod przewodnictwem ks. prałata Leszka Kaczmarka. Po Eucharystii uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik powstańców wielkopolskich, gdzie wzorem lat ubiegłych oddano hołd poległym i odmówiono modlitwę w intencji Ojczyzny, którą poprowadził ks. prałat Franciszek Resiak.
Inowrocław znajdował się pod panowaniem pruskim od 1772 roku. Na początku XX wieku miasto było obok Poznania i Gniezna czołowym ośrodkiem polskości w zaborze pruskim. 6 stycznia 1919 roku po ciężkich i krwawych walkach zostało wyzwolone przez powstańców.
Wydarzenia te przypomniano podczas manifestacji patriotycznej, która odbyła się pod pomnikiem powstańców wielkopolskich. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i wojskowych, duchowieństwo oraz żołnierze kompanii honorowej Garnizonu Inowrocław. Obecne były także liczne poczty sztandarowe, reprezentanci organizacji kombatanckich, orkiestra dęta Inowrocławskich Kopalń Soli oraz młodzież z inowrocławskich szkół. Podczas uroczystości pod pomnikiem uczniowie z Gimnazjum nr. 1 zaprezentowali specjalny program artystyczny poświęcony wydarzeniom sprzed 87 lat. W szkole tej pamięć o powstańcach, a szczególnie kpt. Pawle Cymsie jest szczególnie żywa.

Jacek Nijak

Polecamy