czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Nowy skład Rady Administracyjno-Gospodarczej Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie

Z dniem 1 lutego 2006 roku ks. abp Henryk Muszyński ustanowił na okres trzech lat Radę Administracyjno-Gospodarczą Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie w następującym składzie:

Przewodniczący: ks. prałat Leszek Kaczmarek

Sekretarz: ks. dr Aleksander Sobczak

Członkowie: ks. prałat Jan Andrzejczak
ks. kanonik Władysław Kaźmierczak
ks. Sławomir Jessa

Polecamy