środa, 3 czerwca 2020 r.

Ogólnopolski Konkurs Biblijny

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, że Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej organizuje Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla lektorów i ministrantów. W tym roku jako przemiot konkursku proponuje się: Księga Jozuego, Sędziów, Rut, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewska.
Jak zawsze,znajomość dotyczy także wstępu do każdej księgi oraz przypisów (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Informacjez danymi osobowymi (imię i nazwisko, data urodzenia, parafia) ministrantów i lektorów chcących wziąć udział w tym konkursie proszę przesłać do 20 lutgo 2006 roku na adres:

Ks. Ryszard Gilas
ul. Kościelna 2
62-265 SławnoZasady udziału w konkursie biblijnym

1. Do końca lutego 2006 roku Diecezjlany Duszpasterz Służby Lturgicznej zgłasza udział w konkursie ministrantów ze swojej diecezji, na adres Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
2. W marcu 2006 rokudiecezjalni duszpasterze otrzymają zestaw pytań konkursowych dlaprzeprowadzenia eliminacji na terenie swoich diecezji. Jeżeli byłoby dużo zgłoszeń w diecezji, należy wówczas przeprowadzić eliminacje regionalne lub dekanalne. Pomocą w przygotowaniu takiego konkursu regionalnego i ułożeniu pytań może służyć zespół biblijny istniejący w każdym seminarium duchownym.
3. Ogólnopolski finał konkursu odbędzie sie w pierwszej połowie czerwca 2006 roku w Gościkowie-Paradyżu, na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. O czasie i regulaminie finału zostaną powiadomieni duszpasterze, którzy wcześniej zgłoszą udział ministrantów swojej diecezji w konkursie.
4. Diecezja zielonogórsko-gorzowska bierze na siebie koszty związane z organizacją finału konkursu, pobytem uczestników i fundowanymi nagrodami. Nie zwracamy kosztów podróży.
5. W finale konkursu nie wprowadzimy podziału na kategorie wiekowe. Stopień trudności pytań będzie taki sam dla ministrantów ze szkoły podstawowej, średniej i starszych. Nie przeszkadza to jednak we wprowadzeniu takiego podziału na etapie eliminacji diecezjalnych i narodzeniu większej grupy ministrantów.
6. Daną diecezję w finale konkursu może reprezentować 1 osoba startująca indywidualnie (zwycięzca eliminacji diecezjalnych) oraz jeden zespół pięcioosobowy (drużyna zwycięska z danej diecezji). Startujący indywidualnie może być jednocześnie członkiem drużyny diecezjalnej.
7. W konkursie mogą uczestniczyć tylko ministranci i lektorzy aktualnie pełniący służbę liturgiczną.

Polecamy