czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Rekolekcje Kapłańskie w 2006 roku

Komunikat w sprawie terminów rekolekcji kapłańskich w Archidiecezji Gnieźnieńskiej w 2006 roku oraz spotkań w pierwszym półroczu 2006 roku w ramach II i III cyklu Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego dla Kapłanów...

Rekolekcje Kapłańskie

26 czerwca (g.12.00) - 29 czerwca (g.8.00) - Markowice
8 sierpnia (g.12.00) - 11 sierpnia (g.12.00) - Gniezno (Seminarium)
27 listopada (g.12.00) - 30 listopada (g.12.00) - Rościnno

Uprzejmie przypominamy o konieczności wcześniejszego zgłoszenia udziału w rekolekcjach w miejscu, gdzie rekolekcje będą się odbywać. Jednocześnie prosimy, aby Księża uczący w szkole korzystali z rekolekcji kapłańskich w okresie ferii i wakacji, a nie w ciągu roku szkolnego. rekolekcje kapłańskie nie są również żadną formą doskonalenia zawodowego nauczyciela religii i nie spełniają wymogów warsztatów metodycznych.

Terminy spotkań w ramach ASP w pierwszym półroczu 2006 roku

23 lutego (g.11.00-19.00) - ASP II (roczniki 1999-2001) - Rościnno
24 lutego (g.11.00-19.00) - ASP II (roczniki 2002-2004) - Rościnno
25 marca (g.10.00-13.00) - ASP III (roczniki 1996-1998) - Rościnno

Przypominamy, że formacja w ramach ASP ma priorytetowe znaczenie wśród innych zajęć w parafiach i dekanatach. Każdorazowa nieobecność na zajęciach z powodu spraw nagłych i bardzo ważnych wymaga usprawiedliwienia na piśmie, które podpisane przez Księdza Proboszcza powinno zostać złożone w Sekretariacie ASP. Nieusprawiedliwione opuszczenie zajęć powoduje brak zaliczenia roku i konieczność jego powtórzenia.

Polecamy